28 september 2016

Pensionsförhandlingar för anställda inom kyrkan

Pensionsförhandlingar om ett nytt helt avgiftsbestämt avtal för anställda inom kyrkan har nu dragit igång på allvar efter det att arbetsgivarorganisationen sade upp nuvarande pensionsavtal till att upphöra den 31 december 2016.

Nuvarande avtal är avgiftsbestämt för lönedelar upp till ca 37 000 kr per månad. För inkomster därutöver är avtalet förmånsbestämt. Arbetsgivaren vill nu anpassa pensionsavtalet till vad som gäller på övriga arbetsmarknaden, d v s en helt avgiftsbestämt avtal vilket inte är särskilt häpnadsväckande säger Annica Pettersson pensionsförhandlare på Lärarförbundet. Det som jag däremot är starkt kritisk emot är arbetsgivarens förslag till vilka som ska omfattas av det nya avtalet.

Arbetsgivaren vill i det här fallet att alla som är yngre än 60 år vid ikraftträdandet ska omfattas av det nya pensionsavtalet. Det har egentligen ingen betydelse för de som har en lön under det sk basbeloppstaket (7,5 inkomstbasbelopp) och som under sin yrkesverksamma tid inte kommer över detta tak . Men för de av våra medlemmar som gör en lönekarriär kan en övergång till ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal få stora konsekvenser för pensionsnivån. Det normala vid tidigare pensionsförhandlingar inom andra sektorer är att de som vid det nya avtalets ikraftträdande är 28 år eller äldre fortsätter att omfattas av tidigare pensionsavtal.

 

04 september 2016

Dags för ombudsmöte!

Nu är det snart dags för KMR:s ombudsmöte, förbundets ”riksdag”, som avhålls vart tredje år. Årets ombudsmöte äger rum den 20-21 oktober och samlar valda ombud från hela landet, jämte förbundsstyrelsen och ombudsmän. För mer utförlig information, se Kyrkomusikernas Tidnings oktobernummer.
31 augusti 2016

September är här

gryning16

Om några dagar manifesteras kyrkomusiken på alla möjliga sätt och vis i Göteborg. Det har blivit dags för det 21:a Nordiska kyrkomusiksymposiet. Men hur började allting egentligen? Ingela Sjögren ger oss en bakgrundsbeskrivning i KMT nr 9.

Många församlingar gör ett stort och viktigt arbete med flyktingar. Följ med till Bergsjöns församling i nordöstra Göteborg och hör deras berättelse!

Konsten, musiken hjälper oss på många sätt att vara kyrka. Kring detta, bland annat, skriver Johannes Landgren i ledaren. Men vad är egentligen det ultimata konstuttrycket idag? Inom många konstarter är provokationen en viktig ingrediens. Kan det möjligen vara så att kyrkans konst och däribland kyrkomusiken, att hålla något för heligt, att sjunga Sanctus så att taket lyfter sig är provokativt?! Se där – det ultimata konstuttrycket!

KMT nr 9 kommer fredagen den 2 september.

 

08 augusti 2016

För första gången

klaverenshus

Om några veckor kommer någon till kören för allra första gången. Detta kan bli början på ett helt liv i körsångens tjänst! Det är sällan vi vet vad det ska bli av något som vi gör för allra första gången. Kanske visste inte Sven och Ingrid Wessman vad det skulle bli av förlaget som nu firar 50 år. Följ med till Visby och träffa Bertil Wessman och Örjan Klintberg!

Första gången, det vill säga premiär, hade Pär Olofssons Judassånger, i våras, på påskafton. Läs om tankarna med Judassånger och de övriga två delarna i sviten av passions- och påskmusik.

En julidag reste Anders och Per Rönnblom till Klaverens hus i Lövstabruk. Där finns en imponerade samling klaverinstrument. Läs och se bilderna från deras möte med Eva Helenius, eldsjäl och ordförande i den ideella föreningen Klaverens hus.

Är höstrepertoaren planerad? Om inte så finns kanske inspiration på recensionssidorna. Kanske något som vill sjungas för första gången?

Välkommen till KMT nr 8 som kommer fredagen den 12 augusti!

Kerstin Odeberg
redaktör

annonser:

Ovansjö banner

Bannerannons

Bannerannons