Kyrkomusikernas Tidning
Nästa KMT utkommer fredag 3 maj. Annonsstopp onsdag 10 april.

Här hittar du varje nummers extraläsning!

01 april 2019

Kvar mitt i byn

KMT_Nr_4_2019

Även om medlemstalen viker och allt fler gör något annat söndagar klockan 11 står kyrkomusiken kvar mitt i byn. Dess omistliga roll som ett nav i musik- och kulturlivet eller som en mylla för frön att utvecklas till plantor i, det finns många möjliga liknelser, illustreras i KMT nr 4 som utkommer 3 april.

Kulturminister Amanda Lind kommer till tals liksom arrangörerna bakom Riksting för västerländsk konstmusik, Helena Wessman, Berwaldhallen och på förslag som rektor för Kungl. Musikhögskolan, Susanne Rydén, preses i Musikaliska Akademien, och Stefan Forsberg, Svensk scenkonst.

Johnny Larsson, organist och körledare i Filipstads församling, beskriver på avdelningen Växthuset en spännande skara elever som kräver att han hela tiden varierar sig som pedagog.

God läsning önskar Bo Silfverberg, redaktör

24 februari 2019

Exit Spotify – tillfälle för eftertanke

KMT_Nr_3_2019

 

Nästa nummer av KMT vrider och vänder på de utmaningar som människors förändrade umgänge med musik kan utsätta kyrkomusikern för. När Spotify inte längre är en resurs i kyrkan kan det vara läge för att tänka efter hur församlingen kan möta efterfrågan på en icke-klassisk repertoar vid gudstjänster i samband med livets stora händelser. Möt kolleger på orgelpallen, utbildare och forskare.

I Växthuset berättar organisten Britta Lovén hur man i Enskede-Årsta församling stärker flickors självförtroende – och förhoppningsvis intresserar en och annan för kyrkomusikerbanan.

Möt även Robert Öhman, utbildningsledare vid Oskarshamns folkhögskola, som tycker sig se att trenden har vänt, fler intresserar sig för kantorsutbildning, inte minst på grund av att fler församlingar ger orgelundervisning.

God läsning, Bo Silfverberg, redaktör

28 januari 2019

Ensam inte stark

KMT-1902

Den fackliga grundtanken, även känd från litteraturen, En för alla, alla för en, är än i högsta grad aktuell. I KMT:s februarinummer vrider vi temat några varv, bland annat med hjälp av KMR:s äldsta och yngste medlem.

God läsning, Bo Silfverberg, redaktör

 

07 januari 2019

Arbetsmiljö i centrum

KMT_Nr_1_2019

I årets första nummer av KMT skriver vi en del om hur det ska fungera på arbetsplatser enligt vad riksdagen genom lagar, myndigheter genom föreskrifter och de centrala förhandlande parterna genom gemensamma kommentarer fastslagit.

Vi avser att under året göra mer jordnära reportage om hur man kan arbeta i praktiken för en god arbetsmiljö.

Samverkan, i vissa fall kompletterad med förhandling, är arbetsmiljöns nyckel.

Kanske kan inslag i det här numret vara underlag för samtal på er arbetsplats om vad som funkar, vad som borde bli bättre och vad ni tillsammans med chefen ska göra åt saken.

Gott nytt år, önskar Bo Silfverberg, redaktör

annonser:

Bannerannons

Bannerannons