Kyrkomusikernas Tidning
Nästa nummer av KMT utkommer 1 dec. Annonsstopp 14 nov.

Här hittar du varje nummers extra-läsning!

Sammanträden 2017
• Förbundsstyrelsen 30-nov - 1 dec

30 oktober 2017

KMT i november

kmtnov17

KMT nr 11 som utkommer den 3 november handlar till en del om att vara kyrkomusiker och tonsättare:
* Ledare: Reibjörn Carlshamre, Bejaka din inre tonsättare.
* I Intervjun Kyrkomusiker och tonsättare, en bra kombination möter vi Roland Forsberg.
* Reportaget handlar om träning för att bevara och utveckla rösten, Fitness för rösten.
* Aktuellt om pågående kyrkomöte och dialog mellan fack och arbetsgivare.

God läsning, Bo Silfverberg, redaktör

 

01 oktober 2017

Luther och musiken

kmt1017

KMT nr 10 som utkommer den 6 oktober präglas av temat Luther och musiken:

* Ledare: Johannes Landgren om Martin Luthers syn på musik och vad den kan betyda idag.
* I Intervjun möter vi Luthers ungars mamma, Karin Runow.
* Glimtar och reflektioner från världens största internationella vetenskapskonferens om Luthers musikkultur.
* Reportage om arbetstiden där tre chefer inom Svenska kyrkan förklarar hur de skapar goda förutsättningar och god arbetsmiljö för sina kyrkomusiker.

God läsning, Bo Silfverberg, redaktör

 

05 september 2017

Annonsering på KMRs hemsida och i KMT

Vid KMRs ordinarie förbundsstyrelsesammanträde 170905 gjorde styrelsen följande ställningstagande:

”FS beslöt enhälligt

  • att       på hemsidan skall med omedelbar verkan inte förekomma partipolitisk (motsvarande) annonsering.
  • att       i övrigt inte medge vidare sådan annonsering.
  • att       i samband med nästa FS diskutera lämpliga framtida förhållningssätt i frågan.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.”

03 september 2017

Om SD:s annonsering i KMT

Lämpligheten i att Sverigedemokraterna fick införa en annons i septembernumret av Kyrkomusikernas Tidning, KMT, har ifrågasatts i sociala medier och i brev till redaktionen. Man har frågat sig om tidningen helt saknar moralisk kompass då man genom att upplåta annonsplats bidrar till att normalisera en odemokratisk och rasistisk organisation. Andra har uttryckt att ett svårt publiceringsbeslut ändå blev rätt.

Vi förstår reaktionerna och beklagar uppriktigt att flera medlemmar blivit illa berörda av annonspubliceringen.

Tillsammans med ledningen för KMR kom vi fram till att vi inte skulle vägra SD annonsplats. Vi valde att i beslutet följa principen att samtliga nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet ska behandlas lika. Då hade vi ännu inte sett annonsen. Den hade fortfarande kunnat falla på grund av sitt budskap, om det exempelvis hade varit uttryckligen rasistiskt eller kränkande. Nu skilde sig annonsens formulerade budskap inte mycket från den innehållsliga poängen i annonsen från en annan nomineringsgrupp i samma nummer av tidningen.

Det är naturligtvis viktigt att alla medlemmar i KMR som har en uppfattning i den här frågan låter redaktionen och KMR:s förbundsstyrelse höra den.

Vi hoppas att den diskussion som annonspubliceringen medfört sporrar oss alla till att inspirera körmedlemmar och alla vi känner till att gå och rösta på söndag!

Bo Silfverberg, redaktör, KMT
Ingela Sjögren, ansvarig utgivare, KMT

 

annonser:

Bannerannons

Bannerannons