Kyrkomusikernas Tidning
Nästa KMT utkommer fredagen 1 juni. Annonsstopp tisdagen 15 maj.

Här hittar du varje nummers extra-läsning!

04 juni 2018

Läs musikplattformen

Kyrkostyrelsen har beslutat om Svenska kyrkans plattform för musik, läs den här.

28 maj 2018

Kyrkomusikerna och tiden

KMT_Nr_6_2018

KMT nr 6 2018 med utgivning 1 juni handlar till stor del om ett nytt verktyg för att på ett överskådligt sätt beskriva en församlings kyrkomusikaliska uppdrag och hur det kan fördelas på tillgängliga kyrkomusiker. Verktyget och ändamålsenlig tidrapportering för att säkra arbetsmiljön står i centrum för ett pilotprojekt som nu rullar igång på tre orter i landet.

I juninumret kan du även ta del av en kort översikt över kyrkomusikens historia ur ett 16- och 1700-talsperspektiv.

God läsning önskar Bo Silfverberg, redaktör

04 maj 2018

Lyssna till ett portativ

portativ

Möt Gunnar Nilsson, pensionerad kyrkomusiker som byggt ett portativ, orgelns medeltida föregångare. Hitta även övriga länkar från KMT nr 5.

Sid 4
Sofie Engströms krönika

Kyrkomusiksymposiet

Sid 10
Bestämmelser om Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen
På internwww.svenskakyrkan.se/musik kommer kontinuerligt information att läggas upp om de nya bestämmelserna kring Svenska kyrkans kyrkomusikerexamen, befattningsbenämningar, valideringsbestämmelser etc.

Kyrkohandbokens webbverktyg

Datainspektionens information om dataskyddsförordningen

Sid 16
Ny orgel till Göteborgs konserthus.

Orgeln i Annedalskyrkan, Göteborg.

Nytt spelbord till Hedvig Eleonora, Stockholm.

Orgelprojektet i S:t Petri, Malmö.

Återuppbyggnad av 1599 års orgel i Visby domkyrka.

Restaurering och återuppsättning av Åkerman & Lundorgeln från 1884 i Tyska kyrkan i Stockholm

På Föreningen Svenskt Orgelbyggeris webbplats [www.orgel.nu] finns länkar till svenska orgelbyggare med många intressanta aktuella projekt.

Sid 17
Orgelsällskapet Vox Humana

Sid 22
Cirka 54 minuter in i programmet Smartare än en femteklassare visar Gustav Berghe triospel.

Sid 23
Lyssna till Gunnar Nilsson på portativ

30 april 2018

Återställande av tjänstepensioner

Inom Svenska kyrkan finns det pensionärer som i likhet med kommunala pensionärer  har fått kraftiga negativa förändringar av nivåerna på tjänstepensionsutbetalningarna.

Nu står det klart att Svenska kyrkan kommer att följa samma regelverk som gäller för de kommunala pensionärerna, d.v.s. återställa och retroaktivt utbetala felande belopp. Själva utbetalningarna har för kyrkans del inte hunnits med i april, men det är vår förhoppning att Kyrkans pensionskassa kommer att åtgärda detta inom kort.

Henrik Tobin
förbundssekreterare

annonser:

[Banner] GU

Bannerannons

Bannerannons