Kyrkomusikernas Tidning
Nästa nummer av KMT utkommer 4 maj. Annonsstopp 17 april.

Här hittar du varje nummers extra-läsning!

01 april 2018

Hur ska det låta?

KMT_Nr_4_2018

KMT nr 4 2018 som utkommer 6 april handlar om kyrkomusik i mötespunkten mellan inneboende tradition och nya krav från omgivningen.

• Musikkritikern Martin Nyström vill se kyrkan som ett musikaliskt torg där musikern genom sin yrkesskicklighet kan förbinda genrer och sänka trösklarna för människor som falskeligen tror att de inte gillar klassisk musik.

• När man lever och arbetar i en kyrka som är stadd i förändring behöver kyrkomusikern ha en gehörsbaserad inställning, inte i första hand musikaliskt, utan till sin arbetssituation, säger Solveig Christensen, Norges musikhögskola

• Läs även om de nya STIM-avtalen, fakta och kommentarer.

• Samtal mellan fack och arbetsgivare pågår om viktiga avtalsfrågor för kyrkomusiker.

• I serien om kyrkomusikens historia presenteras senare rön om kyrkomusik i stöpsleven under den utdragna  reformationstiden.

God läsning önskar Bo Silfverberg, redaktör

 

28 februari 2018

Tidig musik i KMT

KMT_Nr_3_2018

I KMT nr 3 2018, som utkommer 2 mars…

• … delar ärkebiskop Antje Jackelén i INTERVJUN med sig av reflektioner kring musikens roll inom Svenska kyrkan. I övrigt handlar det mycket om tidig musik.

• I LEDAREN konstaterar Joakim Olsson Kruse, organist och körledare i Västerås, att det inte finns någon motsättning mellan att intressera yngre och att arbeta med traditionell musik: ”Ju äldre, språkligt krångligare eller klangligt ovanligare, desto bättre. Unga är måna om att vara original. De är givetvis hellre originella med något okänt än att bleka kopior av allmängods. Och inte minst ser de sin ledare stå rakryggad för detta”.

• REPORTAGET inleds med det första avsnittet av en nya serie som kan kallas En kort introduktion till den svenska kyrkomusikens historia.

God läsning önskar Bo Silfverberg, redaktör

12 februari 2018

Har vi rätt kontaktuppgifter?

Om du är medlem i KMR se då  till att meddela oss ev ändringar senast den 18 mars så blir det rätt i Matrikel 2018! Görs lättast via formuläret här på hemsidan.

29 januari 2018

En bok – många vägval

KMT_Nr_2_2018-1

I fokus för KMT nr 2 2018, utkommer 2 februari, står den nya kyrkohandboken som mot bakgrund av en intensiv debatt ska sjösättas i pingst.

  • I LEDAREN konstaterar domkyrkoorganist Mikael Fridén, Göteborg, att varje handbok, vare sig man vill eller inte, tycks vara ett barn av sin tid. Nu gäller det att anta utmaningen att balansera frihet med samhörighet.
  • I REPORTAGET skildras hur man i Luleå stift arbetar med att införa den nya handboken i församlingen: utan större entusiasm i Gällivare pastorat, med stor inlevelse i S:t Olovs församling i Skellefteå. Kommentarer från stiftets utbildare i handbokens handhavande.
  • I INTERVJUN förklarar Mattias Lundberg, kritiker med vissa förhoppningar, varför han ser den gamla kyrkomusiken som framtidens musik.
  • Forskning om den psykosociala arbetsmiljön i Svenska kyrkan pågår. Läs mer på AKTUELLT.

God läsning önskar Bo Silfverberg, redaktör

annonser:

Bannerannons

Bannerannons