Kyrkomusikernas Tidning
Nästa nummer av KMT utkommer 12 jan. Annonsstopp 12 dec.

Här hittar du varje nummers extra-läsning!

Sammanträden 2017
• Förbundsstyrelsen 30-nov - 1 dec

28 november 2017

Adventsläsning i KMT

kmt1217

KMT nr 12 som utkommer den 1 december handlar om att rusta kyrkomusikern – eller arbetsplatsen (!) – för att undvika utbrändhet.

• Att det finns skyddsutrustning mot stress förklarar arbetsmiljökonsult med mera Eva Linér i INTERVJUN.

•  I REPORTAGET undersöker vi vad man kan veta om specifikt kyrkomusikers ohälso- och skadeläge. Lärarförbundets Cyrene Martinsson Waern förklarar vad lag och föreskrifter kräver av arbetsgivaren för att arbetsplatsen ska erbjuda en hälsosam organisatorisk och social arbetsmiljö.

• Det finns bland annat även ett JULKRYSS och RECENSIONER och anmälningar av värmande toner.

God adventstid och god läsning önskar Bo Silfverberg, redaktör

 

30 oktober 2017

KMT i november

kmtnov17

KMT nr 11 som utkommer den 3 november handlar till en del om att vara kyrkomusiker och tonsättare:
* Ledare: Reibjörn Carlshamre, Bejaka din inre tonsättare.
* I Intervjun Kyrkomusiker och tonsättare, en bra kombination möter vi Roland Forsberg.
* Reportaget handlar om träning för att bevara och utveckla rösten, Fitness för rösten.
* Aktuellt om pågående kyrkomöte och dialog mellan fack och arbetsgivare.

God läsning, Bo Silfverberg, redaktör

 

01 oktober 2017

Luther och musiken

kmt1017

KMT nr 10 som utkommer den 6 oktober präglas av temat Luther och musiken:

* Ledare: Johannes Landgren om Martin Luthers syn på musik och vad den kan betyda idag.
* I Intervjun möter vi Luthers ungars mamma, Karin Runow.
* Glimtar och reflektioner från världens största internationella vetenskapskonferens om Luthers musikkultur.
* Reportage om arbetstiden där tre chefer inom Svenska kyrkan förklarar hur de skapar goda förutsättningar och god arbetsmiljö för sina kyrkomusiker.

God läsning, Bo Silfverberg, redaktör

 

05 september 2017

Annonsering på KMRs hemsida och i KMT

Vid KMRs ordinarie förbundsstyrelsesammanträde 170905 gjorde styrelsen följande ställningstagande:

”FS beslöt enhälligt

  • att       på hemsidan skall med omedelbar verkan inte förekomma partipolitisk (motsvarande) annonsering.
  • att       i övrigt inte medge vidare sådan annonsering.
  • att       i samband med nästa FS diskutera lämpliga framtida förhållningssätt i frågan.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.”

annonser:

Bannerannons

Bannerannons