Nytt avtal för kyrkans musiker!

Publicerad: 9 maj 2011

Det nya avtalet för Svenska kyrkans musiker kan du ladda ner på sidan med facklig information! Observera att korrekturläsning av avtalstexterna fortfarande pågår. Texterna är därför att betrakta som preliminära; det är hämtade från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations hemsida. Så snart texterna är slutgiltigt kontrollerade lägger återkommer vi på denna sida.

Röda avsnitt i texterna betyder att förändring har skett sedan förra avtalet. Text i blått utgör kommentarer från arbetsgivarparten.

Henrik Tobin