Inlägg märkta med etiketten “Arbetskläder”

Arbetskläder

Det som går att finna kring avtal gällande arbetskläder är det som anges i  Svenska kyrkans avtal 11 kap.8 § 38 där man kan läsa vad som gäller när arb.givaren tillhandahåller tjänstedräkt (s.k. officiell klädsel). Kan för övrigt inte hitta några avtal eller förelägganden där arbetstagaren (kyrkomusik.) givits rätt till ersättning för arb.kläder eller där arbetsgivaren ålagts  tillhandahålla arbetskläder.

Vid en rundringning till 3 församlingar (10 kyrk.musik.)  visade det sig att en k.mus. hade tillgång till vad man skulle kunna definiera som tjänstedräkt ,en kantorskåpa.  5 hade förlänats med jackor där församlingens/pastoratets logotyp var tydligt präntad. Dessa kläder var inköpta av arb.giv. Ingen k.mus.hade erhållit ersättning för arbetskl.

Oavsett om k.musikern erhåller ers. för arbetskl. eller där arb.giv. inhandlar tjänst/arb.kläd. gäller samma regler för förmånsbeskattning.

För att undantas från beskattn. gäller att kläderna är särskilt avpassade för arbetet och inte lämpar sig för privat bruk  ( t.ex då kläd.utformning i typ och snitt, färg etc. gör att de har ett begränsat värde för den anställde). Arb.kl. kan vara  kostym och dräkt, men arb.giv. namn, symbol eller logotyp skall då vara varaktigt applicerad på klädseln på ett sätt som gör att de märkbart avviker från vanlig klädsel och därför inte kan antas komma att användas privat.

En liten fråga; är det någon som kan ge något exempel på där lärarförb. skrivit  kollektivavtal  med någon  förs./past./ för  förskollär. räkning  gällande arb.kläd. Vet att lärarförbundet skrivit lok. avtal med  kommuner i denna fråga.

Glasögon

En församling ålades att betala en kyrkomusiker glasögon. Det gällde när k.musik. för att klara sitt utövande var tvungen att byta glasögon mitt under ett pass för att kunna se bra både på långt och kort håll. I detta fall hade Arbetsskyddsstyrelsen följt yrkesinspektionen som hade förelagt en samfällighet att tillhandahålla glasögon som medger både när-och avståndsseende åt en kyrkomusiker. Beslutet grundar sig på Arbetsskyddsstyrelsens föreskrift AFS 1 som föreskriver att arbetsgivaren ska anpassa de enskilda arbetstagarnas arbetssituation efter deras förutsättningar för arbetet.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter:


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons