Inlägg märkta med etiketten “Arbetsrätt”

Angående Arbetsgivarens skyldighet att anmäla och utannonsera ledig tjänst

När en tjänst blir ledig måste Arbetsgivaren först ta hänsyn till om det finns aktuella omplaceringar eller företräde enligt LAS §25.

Enligt Förbundsinfo 2007 nr. 12 står det att Lagen ( 1976:157) om skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till den offentliga arbetsförmedlingen upphör att gälla 2 juli 2007.

Lagen infördes för att förbättra möjligheterna till matchning mellan arbetssökande och lediga jobb.

Sedan dess har kontakterna mellan arbetssökande och arbetsgivare förändrats bland annat till följd av utvecklingen på Internet och upphävandet av förbudet mot privat arbetsförmedling.

Arbetsgivaren kan direkt söka i olika databaser, t ex. sådana som tillhandahålls av den offentliga arbetsmarknaden, bemanningsföretag och privata arbetsförmedlingar. Detta gör att arbetsgivarna kan komma i kontakt med arbetssökande utan att annonsera.

Det bästa incitamentet för att arbetsgivare ändå ska fortsätta att anmäla lediga platser till arbetsförmedlingen är att man där erbjuds effektiva och professionella tjänster.

Det bygger på att det finns ett förtroende för förmedlingen bland arbetsgivare och arbetssökande.

 

Privat reflektion:

När man pratar med vänner och bekanta är min erfarenhet att det inte alltid erbjuds den hjälp som en arbetssökande önskar hos Arbetsförmedlingen. Det mesta , som i alla sammanhang, hänger på enskilda individer och deras sätt att arbeta på.

Många tycker att de lättare hittar ett arbete på egen hand och via kontakter.

Det gäller väl även för kyrkomusiker att goda kontakter tillsammans med goda meriter ger större förutsättningar att få en tjänst eller vikariat.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter:


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons