Inlägg märkta med etiketten “Fortbildning”

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling kan vara allt från grundutbildning till fackutbildning. Utbildning kan vara individuell men även utbildning för hela arbetslaget. Till kompetensutveckling räknas även utvecklingssamtal/medarbetarsamtal.

I Kyrkans avtal 11 läser vi: Utvecklingen på arbetsmarknaden förutsätter att arbetsgivaren i större utsträckning än tidigare avsätter resurser för kompentensutveckling av personalen. Vidare talas om att varje anställd årligen bör erbjudas minst två dagars utbildning/utveckling. Det är även arbetsgivarens ansvar att anslå medel till facklitteratur.

I utvecklingsdokumentet läser vi: Utvecklingen inom kyrka och samhälle förutsätter ständigt ny kunskap och kyrkomusikerns vidareutbildning, fortbildning och kompetensutveckling är därför mycket viktig. För att inte stagnera i musikalisk kompetens krävs att en stor del av avsatt tid läggs på musik.

Det är arbetsgivarens ansvar att koppla den enskildes kompetensutveckling till verksamhetens behov på såväl kort som lång sikt.

Vid medarbetarsamtalet varje år är det viktigt att lyfta upp de behov av kompentensutveckling som Du ser för att arbetet skall kunna utföras ännu bättre.

För dem som är schemalagda avsätts och samlas tid för kompetensutveckling och utvecklingsarbete utifrån riktmärket 100 timmar/år (heltidanställd) fördelat mellan arbetstagarna. Det betyder att om man är tre schemalgda musiker måste arbetsgivaren lägga ut 300 timmar kompetensutveckling. Fördelningen mellan musikerna behöver inte vara 100 timmar var/år.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter: ,


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons