Inlägg märkta med etiketten “Glasögon”

Glasögon till kyrkomusiker

Om en kyrkomusikers arbetsförhållanden är sådana att han behöver specialslipade glasögon för att kunna se bra både på långt och nära håll utan att behöva byta eller ta av glasögonen under ett arbetspass (t.ex. under spelning med kör) så bör arbetsgivaren tillhandahålla sådana glasögon.

Den bedömningen har Arbetarskyddsstyrelsen gjort i ett ärenden (Diarienummer 11 R 4574/97) där yrkesinspektionen hade förelagt den kyrkliga samfälligheten att tillhandahålla en kyrkomusiker, som samtidigt är körledare, glasögon som medger både när- och avståndsseende. Arbetarskyddsstyrelsen följde alltså yrkesinspektionens linje.

Beslutet grundar sig på Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift AFS:1 som föreskriver att arbetsgivaren ska anpassa de enskilda arbetstagarnas arbetssituation efter deras förutsättningar för arbetet.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter: ,


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons