Inlägg märkta med etiketten “Helgtjänstgöring”

Tjänstgöring på lätthelgdagar

I kyrkans AB 11 kan man läsa om detta i § 13 arbetstid:

Helgdag som infaller på måndag-lördag benämns lätthelgdag

Med sådan helgdag likställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton. Ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som sön- och helgdag eller till vardag och helgdag ska för heltidsanställd vara i genomsnitt 38 tim. och 15 min. per vecka. Om man har fullgjort arbetstid på annandag pingst, och nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret.

§ 27 semester

Anmärkning till mom. 7

Om helgdag samt midsommarafton, julafton eller nyårsafton infaller på måndag-fredag under semesterledighet som omfattar minst 1 vecka, räknas inte dessa dagar som semesterdagar.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter:


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons