Inlägg märkta med etiketten “Ledighet”

Ledigt 1:a maj?

Vi har fått frågor som berör kyrkomusikers tjänstgöring vid särskilda tillfällen. Här kommer svaret på den första, som handlar om tjänstgöring på “lätthelgdagar”, till exempel första maj, Kristi Himmelsfärds dag eller sjätte juni: Kyrkomusikertjänster är beräknade med en genomsnittlig veckoarbetstid som ska vara 38 timmar och 15 minuter. Varje vecka har vi alltså en timma och tre kvarts “nedsättning” i förhållande till den fyrtiotimmars arbetsvecka som är utgångspunkten på svensk arbetsmarknad. Detta kommer sig av att vi arbetar på så kallade “lätthelgdagar”, det vill säga röda dagar som ger andra en extra ledig dag. Första maj och sjätte juni är i detta avseende inga undantag.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter: ,


Har man rätt till en fast ledig dag?

Är jag först människa och sedan kyrkomusiker eller är det tvärtom? Även om många i vårt skrå verkligen lever för och inte bara av sitt yrke så är det nog bra att ägna tid och energi åt människan, jaget, också. I vårt avtal står det att vi ska eftersträva att vår veckovila blir två sammanhängande dagar och så bör det vara. För någon är det dock kanske bättre beroende på familjesituation eller annat att två ej samman-hängande dagar utgör veckovila. Att alla ska ha rätt till en fast ledig dag tycker jag är självklart. Någon enstaka gång kan det finnas behov att jobba på den lediga dagen, men då ska det vara speciella skäl, utbildning e.d., inte bara att det råkat komma en begravning den dagen. Det är också viktigt att man kompenseras fullt ut för detta.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter:


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons