Inlägg märkta med etiketten “Lönesamtal”

Lönesamtal

Begreppet Lönesamtal används på många olika sätt. Ibland förväxlas det med lönesättande samtal och ibland likställs det med medarbetarsamtal som har en lönedel, eller personalutvecklingssamtal som också berör lönefrågan. Löneavtalet för kyrkans anställda har en stark betoning på nödvändigheten av samtal. Uteblivna samtal om lön och löneutveckling är helt emot kyrkans avtal. Korta informationer med mail och lappar om vad en ny lön blev är inget samtal.

Avtalet talar om lönekriterier som underlag för löneutvecklingen. Lönekriterier i centrala avtalat kan kompletteras med lokala kriterier som gäller för församlingen och för den enskilde görs lämpligen kriterierna gripbara just i samtalet. Målsättningar, kompetensutveckling, måluppfyllelse och resultat är givna ämnen i ett lönesamtal. Samtalet ska bidra till en bättre utveckling av verksamheten och det ska påverka löneutv ecklingen, säger avtalet. En god arbetsplats har begripliga lönekriterier som alla känner till, avsätter minst 30 minuter per år till ett lönesamtal och ger den anställde en förståelse för nuvarande lön och förutsättningar för en god löneutveckling.

Som anställd bör du i ett lönesamtal ta reda på orsaker till din löneutveckling och få svar på hur den kan förbättras. Inför lönesamtal finns på Lärarförbundets hemsida många bra tips på hur du förbereder dig. Långsiktigt över tid, blir utvecklingen med stor sannolikhet bättre om du engagerar dig i dessa frågor.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter:


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons