Inlägg märkta med etiketten “Omställningsavtal”

Omställningsavtal

Meningen med omställningsavtalet är att du som anställd i Svenska kyrkan ska slippa perioder av arbetslöshet genom att få hjälp till annat arbete.

Situationen för Svenska kyrkan förändras i rask takt. Många arbetsgivare slås ihop och antalet medlemmar i Svenska kyrkan minskar. Det har därför varit viktigt att få ett avtal som ger trygghet vid risk för uppsägningar. Meningen med omställnings-avtalet är att du som anställd i Svenska kyrkan ska slippa perioder av arbetslöshet genom att få hjälp till annat arbete.

Om du får ett annat arbete med lägre lön får du rätt till löneutfyllnad under ett år. Utfyllnaden består av 80 procent av mellanskillnaden mellan tidigare lön och den nya lägre lönen. Om du är över 50 år och varit anställd hos arbetsgivaren i 15 år får du en förlängd uppsägningstid på ett år som betalas av din arbetsgivare.

Om du ändå skulle bli arbetslös finns en avgångsersättning, AGE, som tillsammans med arbetslöshetsersättningen ger 80 procent av den tidigare lönen. Det förutsätts då att du varit tillsvidareanställd i fem år och arbetat minst motsvarande 16 timmar per vecka. Du kan bara få AGE när du är arbetslös och under

  • 2 år om du är minst 40 år och varit anställd i 10 år eller mer
  • 3 år om du är minst 50 år och varit anställd i 15 år eller mer
  • 1,5 år om du är minst 45 år och varit anställd i upp till 10 år

Exempel på omställningsstöd, som innebär råd och hjälp som underlättar omställning till nytt varaktigt eller tillfälligt arbete är exempelvis

  • Upprättande av platsbank
  • Utbildning för att bättre kunna söka arbete
  • Stöd till arbetsgivare och arbetstagare för kompetensutvecklande åtgärder, kan även vara på högskolenivå
  • Bidrag för att kunna genomföra kompetensutveckling
  • Hjälp med att skaffa praktikplats och ekonomiskt bidrag för praktik
  • Stöd för att starta eget företag
  • Ersättning för resa till kompetensutveckling, praktik och arbetssökande
Kategori: Arbetsrätt, Trygghet · Etiketter: ,


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons