Inlägg märkta med etiketten “Provanställning”

Provanställning

Om arbetsgivaren anser att det föreligger särskilda omständigheter, kan beslut om provanställning fattas. Dock ska detta beslut alltid föregås av MBL-förhandling av ärendet. Den arbetstagare som redan har eller har haft en tillsvidareanställning kan inte provanställas, om inte båda parter kommer överens om detta. Arbetstagare med provanställning anställs för viss tid, dock maximalt 12 månader. Båda parter har 1 månads uppsägningstid och ingen speciell orsak för uppsägningen behöver nämnas. Om någon part inte vill fortsätta anställningen efter prövotiden skall den andra parten meddelas om detta innan prövotidens slut.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter:


Mentorskap vid provanställning

Om det är möjligt att tilldelas en mentor under den tid man är provanställd vore det en fördel. Mentor bör inte arbeta i samma församling som den provanställde. Mentor ska ha flerårig erfarenhet inom kyrkomusikeryrket och kan fungera rådgivande och stödjande för den anställde.

Viss ersättning bör utgå till mentor och  betalas av den provanställdes församling.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter: ,


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons