Inlägg märkta med etiketten “Rehabilitering”

Rehabiliteringskedjan

Arbetstagarens arbetsförmåga och behov av rehabiliteringsåtgärder ska prövas inom angivna tidsintervaller. Medarbetarens arbetsförmåga ska i första hand bedömas i förhållande till det ordinarie arbetet. Denna bedömning ska vara gjord senast dag 90 efter sjukfallets början.

Senast dag 180 ska en bedömning ha skett av arbetsförmågan i förhållande till annat arbete hos arbetsgivaren. Om arbetstagaren är fortsatt sjukskriven efter 180 dagar prövas arbetsförmågan mot den reguljära arbetsmarknaden.

Undantag

Det finns flera undantag från den hårdare prövningen mot den reguljära arbetsmarknaden efter dag 180. Om detta och mer om rehabiliteringskedjan finns att läsa på www.fk.se under rubriken ”sjuk”.

När arbetstagaren utförsäkras tar arbetsförmedlingen över. Efter 90 dagars arbetslivsintroduktion kan arbetstagaren återigen ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan och börjar därmed om på dag 1 i rehabiliteringskedjan.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter: ,


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons