Inlägg märkta med etiketten “Semester”

Hur räknar man semesterdagar?

Du som är anställd på kyrkomusikertjänst (anställning mer än tre månader) har rätt till semesterledighet som är olika lång beroende på din ålder enl nedan.

Högst 39 år i år: 27 semesterdagar. Fr o m 40 års ålder: 31 sem.dagar, fr o m 50 år: 32 sem.dagar.

Observera att antalet semesterdagar inte är liktydigt med hur många dagar du får ledigt under en semesterledighet.

Vid beräkning av hur många semesterdagar som ”går åt” under en semesterledighet räknar man alla dagar utom de två lediga dagarna i varje vecka. Exempelvis om du ansöker om ledighet semester mellan månd 2juli till söndag 29 juli och normalt sett har måndag och tisdag som ledig dag, så förbrukas 20 dagar, men den sammanhängande ledigheten blir i praktiken 30 dagar (2/7 – 31/7).

Om möjligt skall arbetsgivaren förlägga din semester så att den börjar eller slutar med ledig helg.

I så fall innebär det att du egentligen har semesterledighet  fr o m  lörd den 30 juni t o m sönd den 29 juli. Ledigheten blir även då 30 dagar (30/6-29/7), och antalet semesterdagar som förbrukas 20.

Vid beräkning av antal semesterdagar använder man sig av en beräkningsmall (formeln finns återgiven i Kyrkomusikermatrikeln) som säkerställer att den sammanhängande semesterledigheten blir lika lång för den som jobbar deltid som för den som jobbar heltid. En icke ovanlig missuppfattning är att om man t ex har en deltidstjänst och bara är arbetstidsförlagd 3 dagar per vecka så kan man förlänga sin semesterledighet genom att bara räkna 3 semesterdagar per vecka. Har du exempelvis kvalificerat dig för 31 semesterdagar, så motsvarar detta ju drygt 6 veckor ledighet. Skulle du bara räkna 3 semesterdagar per vecka, så skulle du om så vore fallet kunna få drygt 10 veckors ledighet, men det har du alltså inte rätt till.

I anslutning till semestern (kan vara antingen före eller efter) betalar arbetsgivaren (förutom den under betalda semestertiden löpande lönen) ut ett semesterdagstillägg för varje uttagen betald semesterdag med 0,605 % av den fasta kontanta lönen.

Den som är anställd på kortare tid än tre månader har inte rätt till semesterledighet, utan får i stället semesterersättning enl nedan:

T o m  det år man fyller 39 år              12 % av intjänad lön

Fr o m 40 års ålder                                14.88 %

Fr o m 50 års ålder                                15,36 %

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter:


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons