Inlägg märkta med etiketten “Skyddsombud”

Vad är en 6.6.a?

“Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö, skall skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning skall göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning skall arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att han mottagit dennes begäran. Arbetsgivaren skall utan dröjsmål lämna besked i frågan. Gör han inte det …….” Arbetsmiljölagen kap 6, paragraf 6a.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter: ,


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons