Inlägg märkta med etiketten “Stift”

Vad gör stiftet?

Alla stift har en musikkonsulent/stiftsmusiker som har till uppgift att främja och stödja kyrkomusikernas arbete i sina församlingar. Denna person är för det mesta den som är musiksakkunnig när det kommer till frågor som rör tjänster och tillsättningar. Alla församlingar har en församlingsinstruktion där det ska stå inskrivet vilken sorts behörighet som ska finnas på musiksidan, alltså kantor eller organist. Detta ska musikkonsulenten bevaka att det finns med och de fall som en församling vill ändra tjänstebeteckning så är det Domkapitlet efter samråd med musikkonsulenten som beslutar detta.

Stiftet ordnar också kurser, fortbildningar och träffar ibland bara för kyrkomusiker men också tematiska där alla fyra profiler är inbjudna. Stiftet kan på olika sätt stödja och gå in i projekt som församlingarna vill ha hjälp med.

Musikkonsulenterna har också kontakt med organist och kantorsstudenter på olika sätt genom b la PKV, orgelspelarkurser och andra insatser som gäller rekrytering.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter:


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons