Inlägg märkta med etiketten “Vikariat”

Att tänka på vid vikariatsanställning

När du åtar dig ett långtidsvikariat kan det vara bra att reflektera över hur du vill ha det med anställningstryggheten. Om du t.ex. söker efter din första tillsvidareanställning och tar ett föräldraledighetsvikariat i avvaktan på att rätt tillfälle ska dyka upp kan det vara svårt att komma loss från vikariatet om det inte angivits i anställningsavtalet vad som ska gälla. Å andra sidan kan arbetsgivaren inte heller säga upp dig. Vill du att det ska vara möjligt att “komma loss” bör formerna för detta framgå av anställningsavtalet. En överenskommelse om en månads uppsägningstid kan vara rimlig om det är ett 12 månaders vikariat.

Kategori: Arbetsrätt · Etiketter:


annonser:

Kyrkans tidning

Bannerannons