Sammanträden 2017
• Förbundsstyrelsen 15 maj
• Förbundsstyrelsen 5 sept
• Förbundsstyrelsen 16-17 okt
• Förbundsstyrelsen 30-nov - 1 dec

02 mars 2017

Rekrytering

skor_gosskor

Mars och aprilnumren av KMT kommer att handla en hel del om rekrytering. I marsnumret skriver Joakim Olsson Kruse, organist i Västerås domkyrkoförsamling, med bland annat ett särskilt ansvar för gosskörverksamheten. ”Att rekrytera pojkar till körsång tar tid”, skriver Joakim. Vad behöver gosskörledaren tänka på? Vad är långsiktigt hållbart?

Inblick i tysk barnkörverksamhet ges i ”Körarbete med barn utan kyrklig eller religiös bakgrund.” Här kan vi känna igen oss i mycket.

Ledaren ställer sig frågan ”För få för uppdraget?” 

Detta och en hel del annat i KMT nr 3 som kommer fredagen den 3 mars.

Kerstin Odeberg
red

01 februari 2017

Svenska kyrkans handboksarbete

KMR:s förbundsstyrelse har vid sitt sammanträde 2017-02-01 aktualiserat förbundets tidigare förhållningssätt i relation till Svenska kyrkans pågående kyrkohandboksarbete. Förbundet som sådant har haft synpunkter på själva processen, men har valt att inte ta ställning till kyrkohandbokens musikaliska avvägningar eller enskilda moment.

Förbundsstyrelsen beslutar uttala att detta ställningstagande fortfarande gäller.

31 januari 2017

Gestaltning

verktyg

Vi lämnar julen bakom oss, går in i förfastan och om några veckor in i fastetiden. Återigen ska vi gestalta vägen upp till Jerusalem. ”Fastans psalmer inbjuder till gestaltning”, säger Mattias Wager, domkyrkoorganist i Stockholm. I KMT nr 2 dyker vi in i hur vi kan gestalta Fastlagssöndagens portalpsalm; ”Se, vi går upp till Jerusalem”.

Kyrkans år är på många sätt tacksamt att arbeta i. Vi får om och om igen möjlighet att levandegöra vandringen upp till Jerusalem, Stilla veckans dramatik och Påskens glädje. ”Vi levandegör, gör en anamnes, kopplar upp mot det gemensamma kosmos. När vi firar högmässa samlas vi på en plats för att fira att Kristus har uppstått från de döda” Så beskriver Carl Sjögren något av det som vi vecka efter vecka, år efter år levandegör. Vi gör inte en nostalgitripp och minns fornstora dagar. Vi levandegör här och nu.

Med kunskap i bagaget underlättas levandegörandet. Februari månads ledare ser på några trendiga ord såsom kreativitet, bildning och kunskap. Men kunskap kan väl aldrig bara vara trendigt? Vad gör det med ett samhälle, men en kyrka, om vi dras in i trendspriralen och om några år beskriver kunskap som enbart något trendigt?!

Välkommen till KMT nr 2 som kommer fredagen den 3 februari.

Kerstin Odeberg
red

04 januari 2017

Gott Nytt År med KMT!

stockholm_1570ta

2017 är året då reformationen skall högtidlighållas. KMT kommer på olika sätt, under hela året, att lyfta fram reformationen och Martin Luther. Först ut är Dick Harrisson som hjälper oss in i tiden. Hur såg samhället ut? När kan man säga att Sverige blev ett lutherskt land?

Karin Johansson var en av respondenterna på Henrik Tobins föredrag i höstas på NKS. Hennes respons publiceras i januarinumret. Vidare om att arbeta med tidig musik; Svenska Schützsällskapet presenterar sig, Dan Eiderfors och Linnea Tibell berättar om ensemblen Ad Fontes, hemmahörande på Gotland. Gunno Palmquist talar om linjen Schütz-Distler-Bäck och om att arbeta med några verk av dem.

Detta och en del annat i KMT nr 1 som kommer den 13 januari.

Kerstin Odeberg
red

annonser:

Bannerannons

Bannerannons