Sveriges Lärare Riksförening Svenska kyrkan

Årsmöte Sveriges Lärare Riksförening Svenska kyrkan 22 maj 2023 kl 16-18, digitalt

Sveriges Lärare Riksförening Svenska kyrkan bildades 1 januari 2023 i samband med att Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gick samman.

Beslut till samgående togs av respektive kongresser 2022. Förbundsstyrelserna beslutade att bilda en riksförening för anställda i Svenska kyrkan.

Anmälan om deltagande i årsmötet senast 1 maj 2023.

Nomineringar till riksstyrelse och funktionärer görs till valberedningens ordförande Marie Hallingfors, 070-206 98 91 senast 1 maj: marie.hallingfors@kmr.se

Handlingar till årsmötet läggs ut på KMR:s hemsida två veckor före årsmötet.

Information om hur du ansluter till det digitala årsmötet sänds några dagar före årsmötet till den e-postadress som du uppgav vid anmälan till årsmötet.

Välkommen hälsar styrelsen genom

Nils-Gunnar Karlson, 0381-66 23 19

och Kerstin Odeberg, 0300-43 11 09