Kyrkomusikerföreningens vårmöte 2019

Jägmästarebostället_vid_Djurgårdsslätten,_Fredrik_Isberg
Kyrkomusikerföreningens vårmöte har två spännande programpunkter:
- Kyrkomusik ni inte visste fanns – från arkiv till konsert (Mattias Lundberg)
Inblick i bokinventering av kyrkliga böcker och musikalier (Fanny Stenback)
Tid och plats: Torsdagen den 9 maj 2019 kl 9-12 i, Djurgårdsvägen 74 vid Gröna Lund.
Program:
09.00
Kaffe och smörgås
09.30-10.50    
Kyrkomusikalisk repertoar ni inte visste fanns – från arkiv till konsert.
Föreläsning och samtal med musikprofessorn Mattias Lundberg
Kort paus
11.00-12.00
Inblick i bokinventering av kyrkliga böcker och musikalier
Många av oss kommer att beröras av den inventering av äldre böcker, handskrifter och notsamlingar som kommer att ske framöver. Våra notarkiv kan vara kulturhistoriska skattkistor! Bokkonservator Fanny Stenback ger oss inblick och information om detta arbete.
Sista anmälningsdag: Måndag 6 maj till anders.frisk@matteus.org eller sms: 076-525 78 28
Välkomna!
Styrelsen i kyrkomusikerföreningen
Anders Frisk, ordförande

Recently_built_St._Matthew's_Church_in_Stockholm_1903

Fredag 1 februari 2019 kl 13.00 i S:t Matteus församlingssal

Inledande program i samarbete med Sthlms stifts Kyrkosångsförbund och Sthlms stift:
Liturgin som konsten att fira gudstjänst (se tidigare info från Anna Pihl Lindén)
08.30-fika, smörgås
09.00 Morgonbön, biskop Eva Brunne
09.15 Inledning, ordförande i Stockholms stifts Kyrkosångsförbund, kyrkoherde Sven Milltoft
09.20 Teol dr, domkyrkokaplan i Lund Lena Sjöstrand
10.00 Professor Johannes Landgren, KMH
10.30 Kaffepaus
10.45 Performance regissör Jörgen Krantz
11.25 Panelsamtal med glimtar från skilda liturgiska erfarenheter, organist Mats Stenlund Vällingby församling, domkyrkoorganist Mattias Wager, organist Emelie Power Katarina församling och organist Ewa Lena Kansbod, Sollentuna församling.
11.45 Summering och reflektion, Lena Sjöstrand, Johannes Landgren och Jörgen Krantz
12.15 Lunch
13.00 Årsmöte Stockholms stifts kyrkomusikerförening
Anmälan till hela eller delar av dagen samt lunch och specialkost till: anders.frisk@matteus.org
Välkomna samt tillönskan om en God jul och ett Gott nytt år!
Styrelsen i Stockholms stifts kyrkomusikerförening
Anders Frisk, ordf

Höstmöte 2018

Torsdagen den 25 oktober 2018 i Tyska kyrkan S:ta Gertrud, Gamla stan.
Program:
9.30-10.00 – Kaffe

10.00-11.00:
Organisten i Tyska kyrkan, Michael Dierks, visar samt berättar om Juno-orgeln, den återuppbyggda Åkerman&Lund-orgeln från 1887 som förvarats i en källare i Gamla stan sedan 1972 men nu återfått sin ursprungliga plats i S:ta Gertrud.

11.00-12.00:
Peter Sjunnesson, chef för kyrkomusikerprogrammet på Svenska kyrkans utbildningsinstitut, informerar om Svenska kyrkans nya examen för kyrkomusiker och de nya befattningskategorierna försteorganist, organist och kantor.
Vi får veta hur äldre examina värderas i det nya systemet och hur man skaffar ett valideringsintyg för sin äldre examen när man söker jobb. Gäller min gamla påbyggnadsutbildning i orgel eller kör och kan den ge mig A-behörighet som försteorganist? Detta och mycket annat kan vi fråga om och få svar av Peter. Svenska kyrkans utbildningsinstitut är den instans som prövar ansökningar och utfärdar valideringsintyg.

12.15 – gemensam lunch på närliggande restaurang (föreningen bjuder!)

Sista anmälningsdag: Måndag 22 oktober till anders.frisk@matteus.org

Välkomna!
Styrelsen i kyrkomusikerföreningen
Anders Frisk, ordförande

Vårmöte 2018

Kungsholms_församlingshus_01Onsdagen den 18 april 2018 i Församlingssalen på Parmmätargatan 3 vid Kungsholms kyrka.

Program:
9.30-10.00 – Kaffe
10.00-12.00:
Kekke från Sensus kommer och presenterar ScorX. Vi får bekanta oss med verktyget, hur det är upplagt och hur man navigerar mellan de olika funktionerna. Vi får prova på att sjunga till den unika spelaren med levande röster, där man både kan nöta sin egen stämma och höra sin stämma tillsammans med helheten – samtidigt som man följer notbilden. Förutom PLAY-funktionen är ju ScorX även en ren notbutik där du kan handla noter digitalt och distribuera till dina korister på ett smidigt sätt. Vi kommer också att få veta mer om Körakademin, det samarbetsprojekt mellan Sensus och Mellansels folkhögskola som regelbundet förser ScorX med nya körsånger av blandad karaktär och på olika nivåer. Som medlem i Körakademin, öppet för de körer som samarbetar med Sensus, har man tillgång till 12 fria PLAY-titlar varje termin. Idag finns ca 800 titlar i musikbiblioteket och det tillkommer hela tiden nytt.  
12.15 – gemensam lunch
Sista anmälningsdag: Onsdag 11 april till anders.frisk@matteus.org
OBS! Om man inte önskar stanna på lunchen måste det meddelas i anmälan!
Välkomna!
Stockholms stifts kyrkomusikers styrelse
Anders Frisk, ordförande

Årsmöte 2018-01-25

Den 25 januari kommer det att hållas årsmöte för Stockholms Stifts kyrkomusikerförening och denna gång är lokalen Kungliga Musikhögskolan.

Preliminärt schema:

9.00-10.00 – Morgonkaffe på Oktav(restaurangen på KMH) därefter visning av KMH.
10.00-11.00 – Årsmöte i Nathan Milsteinsalen

11.00-12.00 – presentation av Kyrkomusikerutbildningen på KMH
12.15 – gemensam lunch

 

kungliga_musikhogskolan_kmh_musikbygge

Detta är en första kallelse till Årsmötet, ytterligare information kommeri början av januari.

Vårmöte den 27 april 2017 kl. 08.30-13.15

i Turebergskyrkan, Sköldvägen 12, Sollentuna

Denna gång samordnar vi oss med Stockholms Stift deras inspirationsdag om

Konfirmand och Musik:
Hur använder vi oss av musik i våra konfirmandgrupper?
Hur kan vi utveckla det goda arbete som redan görs?

PROGRAM

8.30 Kaffe och macka, Per Rönnblom, stiftsombud, finns på plats och svarar på frågor
9.00 Inledning och bön
9.15 Psalmen som didaktisk möjlighet i konfirmandarbetet – Rikard Olofsson
9.45 Körsång, gudstjänst och delaktighet – Caroline Gustavsson
10.45 Paus
11.00 Sjunga och spela med konfirmander – Johan Björling
11.30 Konfirmation & kyrkomusik – Margareta Raab
12.30 Lunch
13.15 Slut

Medverkande: 

Caroline Gustavsson, Fil dr och lektor vid teologiska högskolan i Stockholm.
Författare till boken ”Delaktighetens kris” (Artos).

Johan Björling, församlingsmusiker i Danderyds församling samt frilansande musiker och kompositör.

Margareta Raab, organist och körledare i Uppsala domkyrka samt initiativtagare för nationellt konfirmationsläger 2018 med inriktning på kyrkomusik.

 

Ingen kostnad – anmälan sker senast den 20 april via länk:

http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=6098

Vägbeskrivning: Pendel mot Märsta, gå av i Sollentuna, kyrkan ligger 3 min promenad fr stationen. Kommer du med bil, parkera i Sollentuna centrums parkeringsgarage.

Vi vill ju alla ha en sjungande församling. Missa inte denna möjlighet för inspiration till hur vi som musiker kan bidra med vår kunskap till kommande generationer. Dessutom får vi ju träffas och utbyta erfarenheter. Varmt välkomna!

 

Stockholms Stifts kyrkomusikerförening via
Ewa Lena Kansbod, ordförande
mail: ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se

Årsmöte i Stockholms Stifts Kyrkomusikerförening 2017

Måndagen den 23 januari 2017 kl 10.30 i Gustav Vasa församlingshem, Västmannagatan 63, 1 tr

 

Program:

09.00 Kaffe och information om pensionskassan

Vi får möjlighet att ställa frågor och få information från Anders Johansson och Ingrid Lindgren, kyrkomusikernas representanter från Lärarförbundet

10.30 Årsmöte

12.00 Gemensam lunch – föreningen bjuder på lunchen, ange i anmälan eventuella allergier, etc.

 

Sista anmälningsdag:

16 januari till ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se eller SMS: 076 8519915

 

Välkomna!

Stockholms stifts kyrkomusikers styrelse

Ewa Lena Kansbod,
ordförande

Höstmöte 27/10 2016

Välkomna till HÖSTMÖTE den 27 oktober kl 9-12 i
i Oscars församlingshem, Fredrikshovsgatan 8

Visst har vi väl alla någon gång skrivit ett stycke musik?
Till en mässa eller en konsert?
Som inte är utgivet men som sjungs i just din kyrka?

 

På höstmötet den 27 oktober har du möjlighet att presentera det du skrivit för dina kollegor.
Eftersom det säkert är många kollegor som vill presentera sin musik så begränsar vi antalet stycken till tre per person.

Villkoret är att musiken inte är utgiven tidigare och är ”bruksmusik” för barn/ungdomar eller vuxna – kör/orkester/blåsare/orgel. Du samtycker till att stycket sprids till andra kyrkomusiker i Stockholm.

Tveka inte, ta chansen att sprida din musik!

Lars Fredén i styrelsen kommer att sammanställa ett kompendium med alla stycken inför höstmötet, så maila dina alster till: lars.freden@svenskakyrkan.se. Sista inlämningsdag är den 18 oktober.

Under mötet får vi också, förutom att träffa kollegor, information från Per Rönnblom, stiftsombud,
samt från ombudsmötet som hölls den 21-22 oktober.
Och: representanter från STIM kommer och ger information om det nya avtalet mellan STIM och Svenska kyrkan som gäller från 2016 och framåt.

09.00 Kaffe och macka

09.30-12.00 Program

Anmälan senast den 17 oktober till ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se eller via SMS: 076-851 99 18

Du vet väl att du har rätt till ledighet från ditt vanliga arbete fem timmar/år för facklig information samt att du även kan använda dina fortbildningstimmar för möte med kollegor/information
(efter överenskommelse med arbetsgivaren, förstås)

Välkomna!

Styrelsen via

Ewa Lena Kansbod, ordförande Stockholms Stifts kyrkomusikerförening

 

PS: nästa möte med föreningen blir Årsmötet den 23/1 2017 kl 10.30-12.00 i Gustav Vasa församling. Då bjuder vi på lunch. DS.

Svenska kyrkans avtal 2016 (Kyrkans löneavtal 16 och Kyrkans allmänna bestämmelser 16)

Motioner till ombudsmötet i oktober 2016

1. Motion om ökat anslag till stiftsföreningarna

Varje år får stiftsföreningarna ett ekonomiskt anslag från KMR som utgör grunden i föreningarnas kassa. Storleken på detta anslag ligger till grund för vad man kan erbjuda medlemmarna på exempelvis årsmöten/höstmöten/inspirationsdagar mm.

I samhället i stort ökar konstaderna för varje år och så även för föreningarna. Tyvärr har bidraget inte gjort detsamma. Det gör det svårt att erbjuda inspirerande möten för medlemmarna när kassan bromsar.

För några år sedan fanns det ett extra bidrag att söka, om motivering fanns för ökade kostnader i föreningen under året. Denna möjlighet försvann i samband med utgivandet av boken ”Hållbara kyrkomusiker”, och har sedan inte återkommit.

Vi hemställer härmed till ombudsmötet:

-          Att  öka det ekonomiska anslaget  till stiftsföreningarna och att i framtiden öka anslaget i takt med resterande budget för KMR.

Karlstad stifts kyrkomusikerförening

 

2. Motion angående bidrag till tjänstekläder

Som kyrkomusiker spelar vi vid ett stort antal begravningsgudstjänster varje år. Det förväntas att vi då har en respektfullt anpassad klädsel. Likaså vid söndagens gudstjänst. I dagsläget bekostar vi själva de svarta byxorna, kjolen, kavajen, etc, plagg som vi inte använder vanligtvis. Dessa kläder slits och nya behöver köpas med jämna mellanrum.

Skara stifts kyrkomusikerförening vill att Lärarförbundet/KMR i avtalsförhandlingar verkar för att kyrkomusikerna skall ha rätt till ersättning av tjänstekläder att användas vid gudstjänster och förrättningar. Den skall vara formell.

Skara stifts kyrkomusikerförening

 

3. Angående broschyr

Vi vill att fler ska välja världens bästa yrke: Kyrkomusiker (organist/kantor)! Vi vill att fler ska förstå hur viktigt det är med en fackförening!

Ofta möts vi av frågan: hur går jag med i och hur fungerar det att vara med i facket?

Tänk så skönt det skulle vara om det då hade funnits en broschyr/lapp med en (på ena sidan) beskrivning av hur KMR är kopplat till Lärarförbundet och hur våra stiftsombud fungerar och (på andra sidan) hur man enklast går tillväga för att gå med i KMR/Lärarförbundet och vad det kostar!

En sådan broschyr/lapp vill vi att KMR tar initiativ till!

Linköpings stifts kyrkomusikerförening

4.  Angående bryt-tal

Vi vill att fler ska engagera sig fackligt! Vi vill värna om demokratin!

Idag har KMR ett bryt-tal för det antal delegater man får ha på ombudsmötet från varje stiftsförening baserat på 75 medlemmar. En siffra som inte längre känns relevant!

Idag ser vi också att antalet kyrkomusikertjänster minskar. Pastorat slås ihop till större enheter. Stiftsföreningar krymper. Och därmed minskar möjligheten att få med många delegater till ombudsmötet.

Ofta åker samma folk till ombudsmötet under många år och när någon faller ifrån är det svårt att hitta yngre ersättare. Om bryt-talet sänks till 50 blir det lättare att få med lite nytt folk. Detta ger en större delaktighet.

Naturligtvis kostar en sådan förändring. Det vore värt den kostnaden! Vi måste värna om facket och demokratin så den inte urholkas p.g.a. för få delegater.

Sänk bryt-talet till 50 medlemmar/stiftsförening!

Linköpings stifts kyrkomusikerförening

 

5. Angående arbetskläder

Vi vill värna om rättvisan!

Med risk för att orsaka småleenden och tankar som denna: ”från vilken stiftsförening kommer frågan om arbetskläder i år?” Vi vet att man skapar lokala avtal när det gäller arbetskläder.

Men då får vissa bidrag till arbetskläder medan andra inte får någonting. Men var vi än befinner oss i vårt avlånga land så är det samma slitage på t.ex. kostymbyxor som nöts när vi sitter på orgelpallen.

Vill vår arbetsgivare att vi ska vara snyggt klädda när vi tjänstgör? Då borde ämnet ”arbetskläder” vara en riksangelägenhet. Ta upp ämnet ”arbetskläder” i våra centrala avtal!

Linköpings stifts kyrkomusikerförening

 

6. Angående bidrag till stiftsföreningarna

Vill ha mer pengar! Våra bidrag börjar ta slut! Stiftsföreningarna tilldelas bidrag efter hur många medlemmar som finns i stiftsföreningen per den 31/12.

Medlemmarna minskar i många stiftsföreningar. Därmed minskar bidragen från KMR och det blir väldigt svårt att ordna med vettig verksamhet för våra medlemmar i stiftsföreningarna. Frågan: ”vad får jag för min fackavgift” ligger därmed väldigt nära…

Höj bidragen till våra stiftsföreningar!

Linköpings stifts kyrkomusikerförening