STIM-information från KMRs vårmöte

David Axelson-Fisk på Kyrkokansliet, som har varit kyrkans STIM-förhandlare, reder ut begreppen och svarar på frågor (klicka här).

 

Digitalt medlemsmöte i kyrkomusikerföreningen

Onsdag 28 april kl 10.00 via Zoom

Hur blev det egentligen med STIM-avtalet?

Många tycker att det är krångligt med STIM-rapporteringen. David Axelson-Fisk på Kyrkokansliet, som har varit kyrkans STIM-förhandlare, reder ut begreppen och svarar på frågor.

STIM-informationen inklusive frågestund beräknas hålla på i en timme. Därefter finns ytterligare tid fram till 11.30 för övriga frågor av allmänt intresse.

Digitalt Årsmöte i Stockholms Stifts Kyrkomusikerförening

Måndag 25 januari 2021 kl 10.00 via Zoom
 
10.00.  
Information om det nya avtalet. Ingrid Lindgren Andrén, ombudsman på Lärarförbundet som deltagit i förhandlingsarbetet, informerar och svarar på frågor.
10.30 
Årsmötesförhandlingar
Anmälan till undertecknad senast 18 januari.
Länk till zoom-mötet kommer att mailas ut fredag 22/1.
Årsmöteshandlingar kommer, om tekniken står oss bi, att finnas tillgängliga via zoom-verktyget under mötet.
Handlingar som kan läggas ut offentligt kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida, kmr.se/stockholm
Önskas årsmöteshandlingar i förväg via mail, så ange det i samband med anmälan.
För aktivt deltagande i mötet krävs dator, padda eller telefon med mikrofon och kamera.
Önskas information eller hjälp med det digitala deltagandet, meddelas det i samband med anmälan, dvs senast 18/1.
Välkomna!
Styrelsen i Stockholms stifts kyrkomusikerförening
Anders Frisk, ordf
anders.frisk@matteus.org
076-525 78 28

Inbjudan till digitalt höstmöte

Välkomna till Kyrkomusikerföreningens digitala höstmöte ”Kören och ljudet” med KTH-professorn Sten Ternström, måndag 19 oktober kl 10.00-ca 12.00. Det är alltså det inställda vårmötet som nu blir av! Väl medvetna om att en poäng med våra medlemsmöten är att ses kollegialt IRL, väljer vi i dessa tider ändå att ha mötet – som i bästa fall kan locka fler än 50! – digitalt. Detta inte minst med tanke på huvudtemats upplägg: KTH har merparten av alla föreläsningar digitalt via zoom och är proffs på detta, och rent ljudmässigt blir föredraget optimalt om man följer det via stereo-hörlurar. Vi kommer att få ta del av många ljudexempel och se roliga filmsnuttar och lära oss mycket om kör och akustik.

Den nya befattningen ”Försteorganist”

Domkapitlet har i vårt stift fastställt följande kriterier för inrättande av försteorganistbefattning:

1. Församlingar/pastorat som har ett medlemsunderlag på cirka 15 000 medlemmar eller fler.
2. Församlingar/pastorat i innerstaden med få medlemmar men med musikliv som är en angelägenhet inte bara för den egna församlingen.
3. Församlingar/pastorat som har resurser och förutsättningar (byggnader, instrument m.m.) att bedriva musikverksamhet på god nivå.

Gången är att församlingar i samband med skrivning av Församlingsinstruktionen (FIN) kryssar i en ruta om försteorganist. Domkapitlet beslutar sedan om en eller flera 1:e organistbefattningar i församlingen/pastoratet.
Några givna utökade arbetsuppgifter följer inte med befattningen, utan uppfyllandet av kriterierna är i sig tillräckligt. Lönemässigt finns det heller inte några obligatoriska uppgraderingar med det lönesättningssystem som råder, men självklart bör en befattningsuppgradering generera mer pengar i lönekuvertet. Här är det mycket viktigt att vi kommunicerar med våra stiftsombud och håller dem underrättade om vilka som utses till 1:e organister! Vi bör också påminna våra arbetsgivare om att i samband med FIN behandla frågan. Alla kyrkoherdar ska ha fått information och erhållit domkapitlets kriterier.
Slutligen: för att vara behörig till befattningen krävs generellt kandidat+masterexamen eller motsvarande äldre examina som man kan få validerade av Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Även tjänsteår och erfarenhet kan ge behörighet, exempelvis dokumenterad erfarenhet inom ett visst område som kan anses motsvara en spetskompetens.
För att få sina äldre examina och arbetslivserfarenhet validerade gör man följande (har tidigare distribuerats av stiftsmusikern):
  1. Se efter i tabellen i valideringsordningen om din examen finns med (sidan 5 i länkad PDF).
  2. Ladda ned formuläret för begäran om valideringsintyg. Fyll i och spara som PDF.
  3. Samla de dokument som styrker din examen och skanna dem i PDF-format (din lokala skrivare kan göra det).
  4. Mejla begäran och examensdokument till kyrkokansliet.valideringsansokan@svenskakyrkan.se.
  5. Din begäran behandlas av handläggare vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Om din utbildning finns upptagen i valideringsordningen skickas ett valideringsintyg som utvisar detta och styrker din behörighet. Intyget skickas alltid till din folkbokföringsadress. Observera att handläggningstiden för valideringsintygen kan vara lång.

Info om uppskjutet avtal

Med anledning av corona-pandemin flyttas de avtalsrörelser inom olika sektorer, som skulle ha ägt rum nu under våren, till hösten 2020. Kollektivavtalet för anställda inom Svenska kyrkan förlängs till den 31 oktober 2020. Lärarförbundet och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation planerar att återuppta förhandlingarna efter sommaren.
En av de viktiga frågor som skulle ha förhandlats under våren är vilka nivåer löneavtalet ska innehålla. Eftersom hela förhandlingen är förskjuten till i höst kan ingen arbetsgivare inom Svenska kyrkan göra klart löneöversynen innan det centrala avtalet är klart.  Det går däremot bra att du och din chef redan nu har ett första samtal om din arbetsinsats och de lönekriterier som gäller på arbetsplatsen.

Inställt medlemsmöte

Kyrkomusikerföreningens medlemsmöte ”Kören och ljudet” 20 april måste under rådande omständigheter tyvärr ställas in och skjutas på framtiden. Vi återkommer med nytt datum när livet har återgått till det normala.
Till dess får vi fortsätta öva, planera, sortera noter, städa skrivbord och ta hand om oss själva, varandra och våra församlingsmedlemmar efter bästa förmåga!

Stiftsombud och regionalt skyddsombud

Det har skett en viss omorganisation i det fackliga arbetet. Vi har nytt regionalt skyddsombud samt ett par nya stiftsombud. Fördelningen av församlingar mellan stiftsombuden är:
Susanne Sand:
Domkyrkokontraktet
Lidingö församling
Åsa Schmidt:
Botkyrka församling och Haninge pastorat
Erik Wadman:
Enskede kontrakt
Huddinge pastorat, Danderyds församling, Tyresö församling
Ewa Lena Kansbod:
Roslags kontraktÖstermalms kontrakt
Eds församling, Hammarby församling, Fresta församling, Järfälla församling, Hässelby församling
Carin Horovitz:
Värmdö kontrakt, Birka kontrakt
Vällingby församling, Spånga-Kista församling, Skärholmens församling
Britta Lovén:
Södermalms kontrakt
Solna församling , Sundbybergs församling, Sollentuna församling, Brännkyrka församling, Hägerstens församling

Regionalt skyddsombud är Erika Alfredsson Bohlin

Regionala skyddsombud kan träda in när det lokala skyddsombudet behöver stöd eller på arbetsplatser där det inte finns en skyddskommitté.

Alla ombud kan nås via såväl svenskakyrkan.se  som kmr.se (förnamn.efternamn alt förnamn.förnamn.efternamn)

Masterclass med professor Hans Fagius

Aktiva deltagare är masterstudenter vid KMH. Det finns möjlighet för kyrkomusikerföreningens medlemmar att vara passiva deltagare. Begränsat antal, så först till kvarn!
2 mars kl 10-12 samt 13-15 i S:t Matteus kyrka
Anmäl till anders.frisk@matteus.org
Repertoar:
10-10.30: Bach AlleinGott BWV 664
10.30-11: Bach Vater unser im Himmelreich BWV 682
11-11.30: Bach Preludium h-moll BWV 544
11.30-12: Bach Preludium c-moll BWV 546
LUNCH
13-13.30: Rosenberg Toccata och Aria
13.30-14: Bach Prel&fugae-moll BWV533
14-14.30: Mendelssohn Sonat 6,sats 1 (variationer över Vater Unser)
14.30-15: Mendelssohn Sonata 1 in f, första satsen

Medlemsmöte ”Kören och ljudet”

Professor Sten Ternström KTH berättar om akustik och kör, skräddarsytt för oss kyrkomusiker

20 april kl 9-12 i nya Johannessalen, under S:t Johannes kyrka
9.00  Kaffe och smörgås
9.30  Sten Ternström
11.30 Tid för fackliga och övriga frågor.
12.00 Slut!
Anmäl till anders.frisk@matteus.org senast onsdag 15 april.