Motioner till ombudsmötet i oktober 2016

1. Motion om ökat anslag till stiftsföreningarna

Varje år får stiftsföreningarna ett ekonomiskt anslag från KMR som utgör grunden i föreningarnas kassa. Storleken på detta anslag ligger till grund för vad man kan erbjuda medlemmarna på exempelvis årsmöten/höstmöten/inspirationsdagar mm.

I samhället i stort ökar konstaderna för varje år och så även för föreningarna. Tyvärr har bidraget inte gjort detsamma. Det gör det svårt att erbjuda inspirerande möten för medlemmarna när kassan bromsar.

För några år sedan fanns det ett extra bidrag att söka, om motivering fanns för ökade kostnader i föreningen under året. Denna möjlighet försvann i samband med utgivandet av boken ”Hållbara kyrkomusiker”, och har sedan inte återkommit.

Vi hemställer härmed till ombudsmötet:

-          Att  öka det ekonomiska anslaget  till stiftsföreningarna och att i framtiden öka anslaget i takt med resterande budget för KMR.

Karlstad stifts kyrkomusikerförening

 

2. Motion angående bidrag till tjänstekläder

Som kyrkomusiker spelar vi vid ett stort antal begravningsgudstjänster varje år. Det förväntas att vi då har en respektfullt anpassad klädsel. Likaså vid söndagens gudstjänst. I dagsläget bekostar vi själva de svarta byxorna, kjolen, kavajen, etc, plagg som vi inte använder vanligtvis. Dessa kläder slits och nya behöver köpas med jämna mellanrum.

Skara stifts kyrkomusikerförening vill att Lärarförbundet/KMR i avtalsförhandlingar verkar för att kyrkomusikerna skall ha rätt till ersättning av tjänstekläder att användas vid gudstjänster och förrättningar. Den skall vara formell.

Skara stifts kyrkomusikerförening

 

3. Angående broschyr

Vi vill att fler ska välja världens bästa yrke: Kyrkomusiker (organist/kantor)! Vi vill att fler ska förstå hur viktigt det är med en fackförening!

Ofta möts vi av frågan: hur går jag med i och hur fungerar det att vara med i facket?

Tänk så skönt det skulle vara om det då hade funnits en broschyr/lapp med en (på ena sidan) beskrivning av hur KMR är kopplat till Lärarförbundet och hur våra stiftsombud fungerar och (på andra sidan) hur man enklast går tillväga för att gå med i KMR/Lärarförbundet och vad det kostar!

En sådan broschyr/lapp vill vi att KMR tar initiativ till!

Linköpings stifts kyrkomusikerförening

4.  Angående bryt-tal

Vi vill att fler ska engagera sig fackligt! Vi vill värna om demokratin!

Idag har KMR ett bryt-tal för det antal delegater man får ha på ombudsmötet från varje stiftsförening baserat på 75 medlemmar. En siffra som inte längre känns relevant!

Idag ser vi också att antalet kyrkomusikertjänster minskar. Pastorat slås ihop till större enheter. Stiftsföreningar krymper. Och därmed minskar möjligheten att få med många delegater till ombudsmötet.

Ofta åker samma folk till ombudsmötet under många år och när någon faller ifrån är det svårt att hitta yngre ersättare. Om bryt-talet sänks till 50 blir det lättare att få med lite nytt folk. Detta ger en större delaktighet.

Naturligtvis kostar en sådan förändring. Det vore värt den kostnaden! Vi måste värna om facket och demokratin så den inte urholkas p.g.a. för få delegater.

Sänk bryt-talet till 50 medlemmar/stiftsförening!

Linköpings stifts kyrkomusikerförening

 

5. Angående arbetskläder

Vi vill värna om rättvisan!

Med risk för att orsaka småleenden och tankar som denna: ”från vilken stiftsförening kommer frågan om arbetskläder i år?” Vi vet att man skapar lokala avtal när det gäller arbetskläder.

Men då får vissa bidrag till arbetskläder medan andra inte får någonting. Men var vi än befinner oss i vårt avlånga land så är det samma slitage på t.ex. kostymbyxor som nöts när vi sitter på orgelpallen.

Vill vår arbetsgivare att vi ska vara snyggt klädda när vi tjänstgör? Då borde ämnet ”arbetskläder” vara en riksangelägenhet. Ta upp ämnet ”arbetskläder” i våra centrala avtal!

Linköpings stifts kyrkomusikerförening

 

6. Angående bidrag till stiftsföreningarna

Vill ha mer pengar! Våra bidrag börjar ta slut! Stiftsföreningarna tilldelas bidrag efter hur många medlemmar som finns i stiftsföreningen per den 31/12.

Medlemmarna minskar i många stiftsföreningar. Därmed minskar bidragen från KMR och det blir väldigt svårt att ordna med vettig verksamhet för våra medlemmar i stiftsföreningarna. Frågan: ”vad får jag för min fackavgift” ligger därmed väldigt nära…

Höj bidragen till våra stiftsföreningar!

Linköpings stifts kyrkomusikerförening

 

Comments are closed.