Recently_built_St._Matthew's_Church_in_Stockholm_1903

Fredag 1 februari 2019 kl 13.00 i S:t Matteus församlingssal

Inledande program i samarbete med Sthlms stifts Kyrkosångsförbund och Sthlms stift:
Liturgin som konsten att fira gudstjänst (se tidigare info från Anna Pihl Lindén)
08.30-fika, smörgås
09.00 Morgonbön, biskop Eva Brunne
09.15 Inledning, ordförande i Stockholms stifts Kyrkosångsförbund, kyrkoherde Sven Milltoft
09.20 Teol dr, domkyrkokaplan i Lund Lena Sjöstrand
10.00 Professor Johannes Landgren, KMH
10.30 Kaffepaus
10.45 Performance regissör Jörgen Krantz
11.25 Panelsamtal med glimtar från skilda liturgiska erfarenheter, organist Mats Stenlund Vällingby församling, domkyrkoorganist Mattias Wager, organist Emelie Power Katarina församling och organist Ewa Lena Kansbod, Sollentuna församling.
11.45 Summering och reflektion, Lena Sjöstrand, Johannes Landgren och Jörgen Krantz
12.15 Lunch
13.00 Årsmöte Stockholms stifts kyrkomusikerförening
Anmälan till hela eller delar av dagen samt lunch och specialkost till: anders.frisk@matteus.org
Välkomna samt tillönskan om en God jul och ett Gott nytt år!
Styrelsen i Stockholms stifts kyrkomusikerförening
Anders Frisk, ordf

Comments are closed.