Kyrkomusikerföreningens vårmöte 2019

Jägmästarebostället_vid_Djurgårdsslätten,_Fredrik_Isberg
Kyrkomusikerföreningens vårmöte har två spännande programpunkter:
- Kyrkomusik ni inte visste fanns – från arkiv till konsert (Mattias Lundberg)
Inblick i bokinventering av kyrkliga böcker och musikalier (Fanny Stenback)
Tid och plats: Torsdagen den 9 maj 2019 kl 9-12 i, Djurgårdsvägen 74 vid Gröna Lund.
Program:
09.00
Kaffe och smörgås
09.30-10.50    
Kyrkomusikalisk repertoar ni inte visste fanns – från arkiv till konsert.
Föreläsning och samtal med musikprofessorn Mattias Lundberg
Kort paus
11.00-12.00
Inblick i bokinventering av kyrkliga böcker och musikalier
Många av oss kommer att beröras av den inventering av äldre böcker, handskrifter och notsamlingar som kommer att ske framöver. Våra notarkiv kan vara kulturhistoriska skattkistor! Bokkonservator Fanny Stenback ger oss inblick och information om detta arbete.
Sista anmälningsdag: Måndag 6 maj till anders.frisk@matteus.org eller sms: 076-525 78 28
Välkomna!
Styrelsen i kyrkomusikerföreningen
Anders Frisk, ordförande

Comments are closed.