Vårmöte 2018

Kungsholms_församlingshus_01Onsdagen den 18 april 2018 i Församlingssalen på Parmmätargatan 3 vid Kungsholms kyrka.

Program:
9.30-10.00 – Kaffe
10.00-12.00:
Kekke från Sensus kommer och presenterar ScorX. Vi får bekanta oss med verktyget, hur det är upplagt och hur man navigerar mellan de olika funktionerna. Vi får prova på att sjunga till den unika spelaren med levande röster, där man både kan nöta sin egen stämma och höra sin stämma tillsammans med helheten – samtidigt som man följer notbilden. Förutom PLAY-funktionen är ju ScorX även en ren notbutik där du kan handla noter digitalt och distribuera till dina korister på ett smidigt sätt. Vi kommer också att få veta mer om Körakademin, det samarbetsprojekt mellan Sensus och Mellansels folkhögskola som regelbundet förser ScorX med nya körsånger av blandad karaktär och på olika nivåer. Som medlem i Körakademin, öppet för de körer som samarbetar med Sensus, har man tillgång till 12 fria PLAY-titlar varje termin. Idag finns ca 800 titlar i musikbiblioteket och det tillkommer hela tiden nytt.  
12.15 – gemensam lunch
Sista anmälningsdag: Onsdag 11 april till anders.frisk@matteus.org
OBS! Om man inte önskar stanna på lunchen måste det meddelas i anmälan!
Välkomna!
Stockholms stifts kyrkomusikers styrelse
Anders Frisk, ordförande

Årsmöte 2018-01-25

Den 25 januari kommer det att hållas årsmöte för Stockholms Stifts kyrkomusikerförening och denna gång är lokalen Kungliga Musikhögskolan.

Preliminärt schema:

9.00-10.00 – Morgonkaffe på Oktav(restaurangen på KMH) därefter visning av KMH.
10.00-11.00 – Årsmöte i Nathan Milsteinsalen

11.00-12.00 – presentation av Kyrkomusikerutbildningen på KMH
12.15 – gemensam lunch

 

kungliga_musikhogskolan_kmh_musikbygge

Detta är en första kallelse till Årsmötet, ytterligare information kommeri början av januari.

Vårmöte den 27 april 2017 kl. 08.30-13.15

i Turebergskyrkan, Sköldvägen 12, Sollentuna

Denna gång samordnar vi oss med Stockholms Stift deras inspirationsdag om

Konfirmand och Musik:
Hur använder vi oss av musik i våra konfirmandgrupper?
Hur kan vi utveckla det goda arbete som redan görs?

PROGRAM

8.30 Kaffe och macka, Per Rönnblom, stiftsombud, finns på plats och svarar på frågor
9.00 Inledning och bön
9.15 Psalmen som didaktisk möjlighet i konfirmandarbetet – Rikard Olofsson
9.45 Körsång, gudstjänst och delaktighet – Caroline Gustavsson
10.45 Paus
11.00 Sjunga och spela med konfirmander – Johan Björling
11.30 Konfirmation & kyrkomusik – Margareta Raab
12.30 Lunch
13.15 Slut

Medverkande: 

Caroline Gustavsson, Fil dr och lektor vid teologiska högskolan i Stockholm.
Författare till boken ”Delaktighetens kris” (Artos).

Johan Björling, församlingsmusiker i Danderyds församling samt frilansande musiker och kompositör.

Margareta Raab, organist och körledare i Uppsala domkyrka samt initiativtagare för nationellt konfirmationsläger 2018 med inriktning på kyrkomusik.

 

Ingen kostnad – anmälan sker senast den 20 april via länk:

http://anmalan.svenskakyrkan.se/GroupRegistrationForm.aspx?id=6098

Vägbeskrivning: Pendel mot Märsta, gå av i Sollentuna, kyrkan ligger 3 min promenad fr stationen. Kommer du med bil, parkera i Sollentuna centrums parkeringsgarage.

Vi vill ju alla ha en sjungande församling. Missa inte denna möjlighet för inspiration till hur vi som musiker kan bidra med vår kunskap till kommande generationer. Dessutom får vi ju träffas och utbyta erfarenheter. Varmt välkomna!

 

Stockholms Stifts kyrkomusikerförening via
Ewa Lena Kansbod, ordförande
mail: ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se

Årsmöte i Stockholms Stifts Kyrkomusikerförening 2017

Måndagen den 23 januari 2017 kl 10.30 i Gustav Vasa församlingshem, Västmannagatan 63, 1 tr

 

Program:

09.00 Kaffe och information om pensionskassan

Vi får möjlighet att ställa frågor och få information från Anders Johansson och Ingrid Lindgren, kyrkomusikernas representanter från Lärarförbundet

10.30 Årsmöte

12.00 Gemensam lunch – föreningen bjuder på lunchen, ange i anmälan eventuella allergier, etc.

 

Sista anmälningsdag:

16 januari till ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se eller SMS: 076 8519915

 

Välkomna!

Stockholms stifts kyrkomusikers styrelse

Ewa Lena Kansbod,
ordförande

Höstmöte 27/10 2016

Välkomna till HÖSTMÖTE den 27 oktober kl 9-12 i
i Oscars församlingshem, Fredrikshovsgatan 8

Visst har vi väl alla någon gång skrivit ett stycke musik?
Till en mässa eller en konsert?
Som inte är utgivet men som sjungs i just din kyrka?

 

På höstmötet den 27 oktober har du möjlighet att presentera det du skrivit för dina kollegor.
Eftersom det säkert är många kollegor som vill presentera sin musik så begränsar vi antalet stycken till tre per person.

Villkoret är att musiken inte är utgiven tidigare och är ”bruksmusik” för barn/ungdomar eller vuxna – kör/orkester/blåsare/orgel. Du samtycker till att stycket sprids till andra kyrkomusiker i Stockholm.

Tveka inte, ta chansen att sprida din musik!

Lars Fredén i styrelsen kommer att sammanställa ett kompendium med alla stycken inför höstmötet, så maila dina alster till: lars.freden@svenskakyrkan.se. Sista inlämningsdag är den 18 oktober.

Under mötet får vi också, förutom att träffa kollegor, information från Per Rönnblom, stiftsombud,
samt från ombudsmötet som hölls den 21-22 oktober.
Och: representanter från STIM kommer och ger information om det nya avtalet mellan STIM och Svenska kyrkan som gäller från 2016 och framåt.

09.00 Kaffe och macka

09.30-12.00 Program

Anmälan senast den 17 oktober till ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se eller via SMS: 076-851 99 18

Du vet väl att du har rätt till ledighet från ditt vanliga arbete fem timmar/år för facklig information samt att du även kan använda dina fortbildningstimmar för möte med kollegor/information
(efter överenskommelse med arbetsgivaren, förstås)

Välkomna!

Styrelsen via

Ewa Lena Kansbod, ordförande Stockholms Stifts kyrkomusikerförening

 

PS: nästa möte med föreningen blir Årsmötet den 23/1 2017 kl 10.30-12.00 i Gustav Vasa församling. Då bjuder vi på lunch. DS.

Svenska kyrkans avtal 2016 (Kyrkans löneavtal 16 och Kyrkans allmänna bestämmelser 16)

Motioner till ombudsmötet i oktober 2016

1. Motion om ökat anslag till stiftsföreningarna

Varje år får stiftsföreningarna ett ekonomiskt anslag från KMR som utgör grunden i föreningarnas kassa. Storleken på detta anslag ligger till grund för vad man kan erbjuda medlemmarna på exempelvis årsmöten/höstmöten/inspirationsdagar mm.

I samhället i stort ökar konstaderna för varje år och så även för föreningarna. Tyvärr har bidraget inte gjort detsamma. Det gör det svårt att erbjuda inspirerande möten för medlemmarna när kassan bromsar.

För några år sedan fanns det ett extra bidrag att söka, om motivering fanns för ökade kostnader i föreningen under året. Denna möjlighet försvann i samband med utgivandet av boken ”Hållbara kyrkomusiker”, och har sedan inte återkommit.

Vi hemställer härmed till ombudsmötet:

-          Att  öka det ekonomiska anslaget  till stiftsföreningarna och att i framtiden öka anslaget i takt med resterande budget för KMR.

Karlstad stifts kyrkomusikerförening

 

2. Motion angående bidrag till tjänstekläder

Som kyrkomusiker spelar vi vid ett stort antal begravningsgudstjänster varje år. Det förväntas att vi då har en respektfullt anpassad klädsel. Likaså vid söndagens gudstjänst. I dagsläget bekostar vi själva de svarta byxorna, kjolen, kavajen, etc, plagg som vi inte använder vanligtvis. Dessa kläder slits och nya behöver köpas med jämna mellanrum.

Skara stifts kyrkomusikerförening vill att Lärarförbundet/KMR i avtalsförhandlingar verkar för att kyrkomusikerna skall ha rätt till ersättning av tjänstekläder att användas vid gudstjänster och förrättningar. Den skall vara formell.

Skara stifts kyrkomusikerförening

 

3. Angående broschyr

Vi vill att fler ska välja världens bästa yrke: Kyrkomusiker (organist/kantor)! Vi vill att fler ska förstå hur viktigt det är med en fackförening!

Ofta möts vi av frågan: hur går jag med i och hur fungerar det att vara med i facket?

Tänk så skönt det skulle vara om det då hade funnits en broschyr/lapp med en (på ena sidan) beskrivning av hur KMR är kopplat till Lärarförbundet och hur våra stiftsombud fungerar och (på andra sidan) hur man enklast går tillväga för att gå med i KMR/Lärarförbundet och vad det kostar!

En sådan broschyr/lapp vill vi att KMR tar initiativ till!

Linköpings stifts kyrkomusikerförening

4.  Angående bryt-tal

Vi vill att fler ska engagera sig fackligt! Vi vill värna om demokratin!

Idag har KMR ett bryt-tal för det antal delegater man får ha på ombudsmötet från varje stiftsförening baserat på 75 medlemmar. En siffra som inte längre känns relevant!

Idag ser vi också att antalet kyrkomusikertjänster minskar. Pastorat slås ihop till större enheter. Stiftsföreningar krymper. Och därmed minskar möjligheten att få med många delegater till ombudsmötet.

Ofta åker samma folk till ombudsmötet under många år och när någon faller ifrån är det svårt att hitta yngre ersättare. Om bryt-talet sänks till 50 blir det lättare att få med lite nytt folk. Detta ger en större delaktighet.

Naturligtvis kostar en sådan förändring. Det vore värt den kostnaden! Vi måste värna om facket och demokratin så den inte urholkas p.g.a. för få delegater.

Sänk bryt-talet till 50 medlemmar/stiftsförening!

Linköpings stifts kyrkomusikerförening

 

5. Angående arbetskläder

Vi vill värna om rättvisan!

Med risk för att orsaka småleenden och tankar som denna: ”från vilken stiftsförening kommer frågan om arbetskläder i år?” Vi vet att man skapar lokala avtal när det gäller arbetskläder.

Men då får vissa bidrag till arbetskläder medan andra inte får någonting. Men var vi än befinner oss i vårt avlånga land så är det samma slitage på t.ex. kostymbyxor som nöts när vi sitter på orgelpallen.

Vill vår arbetsgivare att vi ska vara snyggt klädda när vi tjänstgör? Då borde ämnet ”arbetskläder” vara en riksangelägenhet. Ta upp ämnet ”arbetskläder” i våra centrala avtal!

Linköpings stifts kyrkomusikerförening

 

6. Angående bidrag till stiftsföreningarna

Vill ha mer pengar! Våra bidrag börjar ta slut! Stiftsföreningarna tilldelas bidrag efter hur många medlemmar som finns i stiftsföreningen per den 31/12.

Medlemmarna minskar i många stiftsföreningar. Därmed minskar bidragen från KMR och det blir väldigt svårt att ordna med vettig verksamhet för våra medlemmar i stiftsföreningarna. Frågan: ”vad får jag för min fackavgift” ligger därmed väldigt nära…

Höj bidragen till våra stiftsföreningar!

Linköpings stifts kyrkomusikerförening

 

Kallelse till Årsmöte 2016 för Stockholms stifts kyrkomusikerförening

Högalidskirche_Nebengebäude

Torsdagen den 11 februari kl 09.30-10.30
i Högalids församlingshus, Högalids kyrkväg 13

Anmäler du dig till årsmötet senast den 3 februari
så blir du bjuden på kaffe/te/macka i samma lokaler kl 09.00.

Anmälan via e-post till: ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se

Efter årsmötet kl 10.30-12.00 får vi lyssna till och även sjunga tillsammans med
Agneta Sköld, Västerås,
som kommer att presentera den musik hon har skrivit för vuxenkör.

Väl mött!!

Stockholms stifts kyrkomusikerförenings styrelse genom

Ewa Lena Kansbod, ordförande
ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se
SMS: 070-616 88 90
Tel: 08-616 88 30

************************************************************************

Speciellt till er som är kontraktsombud:

Vi i styrelsen vill gärna träffa er efter årsmötet och ha en genomgång av ert uppdrag och vad ni kan bidra med i er roll som kontraktsombud. Vi börjar med gemensam lunch kl 12.00 och är klara kl 14.00. Anmäl dig senast den 3 februari om du önskar att äta lunch.

************************************************************************

Höstmöte 2015 den 5 oktober kl 9-12

HPIM1254.JPG

i Edsbergskyrkan, Sollentuna församling,Kaplansbacken 2, Sollentuna

 

Dagens ämne: REKRYTERING och UTBILDNING

- Kyrkomusikerutbildningen· hur är den utformad idag, hur blir man behörig till tjänst i Svenska kyrkan?

- Vad kan vi aktiva musiker bidra med för att fler ska vilja utbilda sig till kyrkomusiker?

Medverkande: Peter Sjunnesson, chef för Kyrkomusikerprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Anna Pihl-Lindén, stiftsmusiker Stockholms stift.

09.00 kaffe och macka

09.30 orgelmusik framförd av elever i Edsbergskyrkan

10.00-12.00 samtal kring rekrytering och utbildning samt information från stiftsombuden

Vägbeskrivning för bil: Kör E4 norrut. Sväng av vid avfarten Häggvik. Håll vänster mot Danderyd. Fortsätt Häggviksleden till nästa rondell. Kör rakt fram in på väg 262, Danderydsvägen. Ta vänster in på Yxvägen, skylt visar Edsbergskyrkan, därefter första vägen till höger Ribbings väg och första höger in på Kaplansbacken. Det kan vara ont om P-platser men det går även att parkera i Edsbergs centrum.

Kommunalt: Ta pendeltåget mot Märsta till Sollentuna centrum, ca 15 min. Vid Sollentuna byter du till buss 607 mot Danderyds sjukhus eller buss 627 mot Arninge. Hållplats Edsbergs centrum, resan tar ca 10 – 15 min. Det går även att ta buss 607 från Danderyds sjukhus med samma restid.

Anmälan till Höstmötet senast den 25 september
till ewa.lena.kansbod@svenskakyrkan.se eller SMS till 070-616 88 90.

 

Varmt välkommen!

Ewa Lena Kansbod,

Ordförande i Stockholms Stifts kyrkomusikerförening

 

OBS!

Hösten 2016 hålls KMR:s ombudsmöte. Du har som medlem i stiftsföreningen möjlighet att lämna förslag till motioner inför mötet. Har du något som du vill att vi i Stockholms stift ska motionera om? Kontakta någon i styrelsen, senast den 1 november 2015 eller ta med dig din motion till höstmötet. Du kan även läsa ytterligare information i senaste numret av KMT.

Sommarbrev 2015

Stockholm 2015-06-25

Kära kollegor!

Under våren 2015 har Kyrkomusikerföreningen träffats vid två tillfällen, dels vid årsmötet i februari och i samband med Vårmötet i reaktorhallen under KTH i april då vi hade ett panelsamtal kring musiken i Svenska kyrkan och även fick lyssna till Skandiaorgeln som numera finns i reaktorhallen.

Det har varit spännande möten med många goda tankar som delats när vi träffats. Tack!

Våra stiftsombud arbetar ihärdigt med alla förhandlingar och annat som tillhör deras uppdrag. Och vi i styrelsen träffas också regelbundet för att behandla olika frågor som rör kyrkomusikerkåren på olika sätt.

Om du har något som du vill att vi ska diskutera på våra möten eller har frågor som känns angelägna så tveka inte att höra av dig till någon av oss i styrelsen. Namnen på medlemmarna i styrelsen hittar du i matrikeln eller på Stiftföreningens hemsida: www.kmr.se/stockholm.

I höst kommer vi att ha vårt Höstmöte den 5 oktober kl 9-12 i Edsbergskyrkan, Sollentuna.

Då har vi bjudit in vår nya musikkonsulent i Stockholm, Anna Pihl Lindén, samt Peter Sjunnesson, chef för kyrkomusikerprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Det orgelpedagogiska nätverket finns också på plats.

Vi kommer att prata om hur utbildningen till kyrkomusiker är utformad, den framtida praktiken i församlingarna och andra frågor som rör kyrkomusikerns framtid: Stämmer utbildningens innehåll överens med församlingens förväntningar på musikern? På vilket sätt kan vi verksamma musiker bidra till återväxten på bästa sätt? Vi kommer även att få lyssna till orgelmusik framförd av unga orgelelever.

Inbjudan till mötet kommer att skickas ut i början av september.

Jag och styrelsen önskar er en härlig sommar och väl mött igen i höst!

 

Sommarhälsningar från styrelsen via

Ewa Lena Kansbod

Ordförande i Stockholms Stifts kyrkomusikerförening