Styrelsen, revisorer

Ordförande

Ewa Lena Kansbod

Styrelseledamöter

Torgerd Riben (sekreterare), Lars Fredén (kassör),  Lars-Gunnar Sommarbäck, Gabriella Sjöström, Britta Lovén och Markus Melin

Styrelsesuppleanter

Per-Ove Larsson,  Marie Olhans, Anne- Marie Bodén och Carina Olofsson

 Revisorer

Boel Dirke och Christer Wallström

Revisorssuppleanter

Anders Frisk och Olov Risberg

Valberedning

Maria Norberg, Mikael Wedar och David Åberg