Styrelsen, revisorer

Ordförande Anders Frisk
Vice ordförande Britta Lovén
Sekreterare Torgerd Riben
Kassör Lars Fredén
Ledamöter Lars-Gunnar Sommarbäck, Marie Olhans, Carina Olofson
Suppleanter Per-Ove Larsson, Anne-Marie Bodén, Fredrik Lundqvist, Nina Walloschke

Revisorer

Boel Dirke och Christer Wallström

Revisorssuppleanter

Olov Risberg och Gunnar Gillfors

Valberedning

David Åberg, Mikael Wedar och Erika Alfredsson Bohlin