Kyrkomusikernas Tidning – Utgivningsplan 2023

Nummer Utgivningsdatum Annonsstopp
1/2 27 januari 10/1
3 3 mars 14/2
4 31 mars 14/3
5 5 maj 18/4
6 2 juni 16/5
7/8 7 juli (dubbelnummer) 20/6
9 1 september 15/8
10 6 oktober 19/9
11 3 november 17/10
12 8 december 21/11
1 – 2024 26 januari 2024 19/1 2024

 

Utgivningsplan 2024

Nummer Utgivningsdatum Annonsstopp
1/2 26 januari 2024 (dubbelnummer) 12/1 2024
3 1 mars 13/2
4 5 april 19/3
5 3 maj 16/4
6 2 juni 21/5
7/8 5 juli (dubbelnummer) 18/6
9 6 september 20/8
10 4 oktober 17/9
11 8 november 22/10
12 13 december 26/11
1/2 – 2025 24 januari 2025 19/1 2025