Kontraktsombud

Västerås: Erika Sivertsén, ersättare: Gunilla Lindberg
Södra Västmanland: Lennart Ögren, ersättare: Åsa Westerberg
Bergslagen: Marie J:son Lindh Nordenmalm, ersättare: Viveka Sjödell
Västerbergslagen: Linda Englund, ersättare: Peter Resare
Norra Dalarna: Åke Näslund, ersättare: Ulrika Ryssmats-Ehlin
Tuna: Eva Lövgren, ersättare: Sören Hult
Falu-Nedansiljan: Erik Tinnis, ersättare: Minna Heimo
Norra Västmanland: Ulrika Jonsson, ersättare: Agneta Sonnerbo

 

VAD SKA KONTRAKTSOMBUDEN GÖRA?

Kontraktsombuden har till uppgift
att inom sitt område verka för anslutning till förbundet
att till förbundskassören, och till föreningens kassör  rapportera inom kyrkomusikerkåren inträffade förändringar
att t ex genom anordnande av möten främja samhörighet mellan kollegerna
att om ej annat beslutas, såsom kyrkomusikernas representant medverka i kyrklig verksamhet på  kontraktsplanet