Styrelsen

Ordförande: Mattias Bäck
Vice ordförande: Peter Resare
Sekreterare: Monica Stark Hesselgren
Kassör: Erik Svensson
Ledamot: Viveka Sjödell
Ersättare: Inger Högberg
Ersättare: Anna Andersson
Ersättare: Daniel Larsson
Ersättare: Anna Ytterberg
Stiftsombud: Leif Hesselgren
Stiftsombud: Erik Tinnis
Regionalt Skyddsombud: Emmy Algefors
Adjungerad från förbundsstyrelsen: Agneta Sonnebo
Hemisdeansvarig: Andreas Forsberg