17 november 2016

Sven Wessman 1927 – 2016

Sven_Wessman

KMR:s hedersledamot Sven Wessman har avlidit. Vi minns honom som en varm person med stor betydelse för kyrkomusiksverige.

Ingela Sjögren
Förbundsordförande
31 oktober 2016

Stress – en folksjukdom i vår tid

skakig_skog

I KMT nr 11 skriver en hjärtläkare och en psykolog om kroppens och psykets påverkan av stress. Ledaren tar upp den viktiga frågan kring egenkontrollen av arbetet. Psykologen Marianne Frankenhauser menade att egenkontrollen är en fråga om hållbarhet.

Vidare följer del II av Henrik Tobins föredrag på NKS, Ingela Sjögrens hälsningsanförande vid ombudsmötet 20-21 oktober. Ett ombudsmöte där hon också enhälligt valdes om som förbundsordförande för ytterligare en mandatperiod.

Så presenterar stiftsföreningen i Luleå sig.

Detta och lite till i KMT nr 11 som kommer den 4 november.

Kerstin Odeberg
redaktör

05 oktober 2016

#närvivarigbg

JOTO_J_160908_nks2016_00071

Åh vilken fest det blev! Vilka dagar vi hade i Göteborg! I oktobernumret av KMT delar kyrkomusikerna i Östersund med sig av sina upplevelser under det nordiska kyrkomusiksymposiet. Ett rikt bildmaterial från NKS finns också i tidningen.

Helena Högberg Särndahl, präst i Onsala församling, strax söder om Göteborg, finner stor glädje i liturgin. Hon berättar om sina erfarenheter som korist, diakon och präst i artikeln ”Glädjen i liturgin”. Vidare berättar Per Rönnblom, organist i Nacka församling, om hur de arbetar med musikvesper i Nacka.

Detta och lite till i KMT nr 10 som kommer den 7 oktober!

Kerstin Odeberg
Redaktör

28 september 2016

Pensionsförhandlingar för anställda inom kyrkan

Pensionsförhandlingar om ett nytt helt avgiftsbestämt avtal för anställda inom kyrkan har nu dragit igång på allvar efter det att arbetsgivarorganisationen sade upp nuvarande pensionsavtal till att upphöra den 31 december 2016.

Nuvarande avtal är avgiftsbestämt för lönedelar upp till ca 37 000 kr per månad. För inkomster därutöver är avtalet förmånsbestämt. Arbetsgivaren vill nu anpassa pensionsavtalet till vad som gäller på övriga arbetsmarknaden, d v s en helt avgiftsbestämt avtal vilket inte är särskilt häpnadsväckande säger Annica Pettersson pensionsförhandlare på Lärarförbundet. Det som jag däremot är starkt kritisk emot är arbetsgivarens förslag till vilka som ska omfattas av det nya avtalet.

Arbetsgivaren vill i det här fallet att alla som är yngre än 60 år vid ikraftträdandet ska omfattas av det nya pensionsavtalet. Det har egentligen ingen betydelse för de som har en lön under det sk basbeloppstaket (7,5 inkomstbasbelopp) och som under sin yrkesverksamma tid inte kommer över detta tak . Men för de av våra medlemmar som gör en lönekarriär kan en övergång till ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal få stora konsekvenser för pensionsnivån. Det normala vid tidigare pensionsförhandlingar inom andra sektorer är att de som vid det nya avtalets ikraftträdande är 28 år eller äldre fortsätter att omfattas av tidigare pensionsavtal.

 

04 september 2016

Dags för ombudsmöte!

Nu är det snart dags för KMR:s ombudsmöte, förbundets ”riksdag”, som avhålls vart tredje år. Årets ombudsmöte äger rum den 20-21 oktober och samlar valda ombud från hela landet, jämte förbundsstyrelsen och ombudsmän. För mer utförlig information, se Kyrkomusikernas Tidnings oktobernummer.
31 augusti 2016

September är här

gryning16

Om några dagar manifesteras kyrkomusiken på alla möjliga sätt och vis i Göteborg. Det har blivit dags för det 21:a Nordiska kyrkomusiksymposiet. Men hur började allting egentligen? Ingela Sjögren ger oss en bakgrundsbeskrivning i KMT nr 9.

Många församlingar gör ett stort och viktigt arbete med flyktingar. Följ med till Bergsjöns församling i nordöstra Göteborg och hör deras berättelse!

Konsten, musiken hjälper oss på många sätt att vara kyrka. Kring detta, bland annat, skriver Johannes Landgren i ledaren. Men vad är egentligen det ultimata konstuttrycket idag? Inom många konstarter är provokationen en viktig ingrediens. Kan det möjligen vara så att kyrkans konst och däribland kyrkomusiken, att hålla något för heligt, att sjunga Sanctus så att taket lyfter sig är provokativt?! Se där – det ultimata konstuttrycket!

KMT nr 9 kommer fredagen den 2 september.

 

annonser: