01 oktober 2017

Luther och musiken

kmt1017

KMT nr 10 som utkommer den 6 oktober präglas av temat Luther och musiken:

* Ledare: Johannes Landgren om Martin Luthers syn på musik och vad den kan betyda idag.
* I Intervjun möter vi Luthers ungars mamma, Karin Runow.
* Glimtar och reflektioner från världens största internationella vetenskapskonferens om Luthers musikkultur.
* Reportage om arbetstiden där tre chefer inom Svenska kyrkan förklarar hur de skapar goda förutsättningar och god arbetsmiljö för sina kyrkomusiker.

God läsning, Bo Silfverberg, redaktör

 

05 september 2017

Annonsering på KMRs hemsida och i KMT

Vid KMRs ordinarie förbundsstyrelsesammanträde 170905 gjorde styrelsen följande ställningstagande:

”FS beslöt enhälligt

  • att       på hemsidan skall med omedelbar verkan inte förekomma partipolitisk (motsvarande) annonsering.
  • att       i övrigt inte medge vidare sådan annonsering.
  • att       i samband med nästa FS diskutera lämpliga framtida förhållningssätt i frågan.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.”

03 september 2017

Om SD:s annonsering i KMT

Lämpligheten i att Sverigedemokraterna fick införa en annons i septembernumret av Kyrkomusikernas Tidning, KMT, har ifrågasatts i sociala medier och i brev till redaktionen. Man har frågat sig om tidningen helt saknar moralisk kompass då man genom att upplåta annonsplats bidrar till att normalisera en odemokratisk och rasistisk organisation. Andra har uttryckt att ett svårt publiceringsbeslut ändå blev rätt.

Vi förstår reaktionerna och beklagar uppriktigt att flera medlemmar blivit illa berörda av annonspubliceringen.

Tillsammans med ledningen för KMR kom vi fram till att vi inte skulle vägra SD annonsplats. Vi valde att i beslutet följa principen att samtliga nomineringsgrupper som är representerade i kyrkomötet ska behandlas lika. Då hade vi ännu inte sett annonsen. Den hade fortfarande kunnat falla på grund av sitt budskap, om det exempelvis hade varit uttryckligen rasistiskt eller kränkande. Nu skilde sig annonsens formulerade budskap inte mycket från den innehållsliga poängen i annonsen från en annan nomineringsgrupp i samma nummer av tidningen.

Det är naturligtvis viktigt att alla medlemmar i KMR som har en uppfattning i den här frågan låter redaktionen och KMR:s förbundsstyrelse höra den.

Vi hoppas att den diskussion som annonspubliceringen medfört sporrar oss alla till att inspirera körmedlemmar och alla vi känner till att gå och rösta på söndag!

Bo Silfverberg, redaktör, KMT
Ingela Sjögren, ansvarig utgivare, KMT

 

25 augusti 2017

KMT september

KMT_Nr_9_2017

KMT nr 9 som utkommer 1 september har ett blandat men aktuellt innehåll:

  • Svenska kyrkans musikplattform: Marit Torkelson, handläggare för kyrkomusik vid kyrkokansliet i Uppsala, lägger sista handen vid ett första utkast.
  • Kyrkovalet: Nomineringsgrupperna i enkät om strategiskt viktiga musikfrågor.
  • Kyrkomötet: Utöver handboken många brännande frågor om kyrkomusik.
  • Möt tre stiftsombud som reser mycket för att möta arbetsgivare och hävda kyrkomusikers intressen. De tycker sig märka ett ökande fackligt intresse bland kolleger.

God läsning, Bo Silfverberg (ny redaktör)

 

Det blev fel: Här är rätt bild på kyrkomötets ledamöter som skulle varit på sidan 21 i senaste KMT.

 

kyrkomotet2017

Foto: Magnus Aronson / Ikon

03 juli 2017

KMT sommar

kmt_sommar
44 år vid samma orgel, den historiska Cahmanorgeln i Lövstabruk, blev det för Birgitta Olsson. Läs hennes berättelse i sommarnumret av KMT. Läs också intervjun, Om förebilder och att förebilda, med Kerstin Börjeson, organist och körledare i Hägerstens församling.

Vidare avtalsinformation, frågor och svar om det nya avtalet, en jubilerande Wahlbergsorgel och mycket mer.Trevlig sommar med KMT nr 7-8 som kommer fredagen den 7 juli!

Kerstin Odeberg

27 juni 2017

Nytt avtal för Svenska kyrkan 2017

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har tecknat ett nytt avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för Svenska kyrkan 2017. Avtalet omfattar bland annat kyrkomusiker och lärare anslutna till Lärarförbundet och i förekommande fall KMR. Överenskommelsen är treårig och avtalsperioden sträcker sig från 2017-04-01 till 2020-03-31.

Här kan du läsa en sammanfattande översikt över de viktigare förändringarna.

annonser:

[Banner]

Bannerannons

Bannerannons