31 mars 2017

Tema: Rekrytering

rekrytering

Aprilnumret av KMT fortsätter på rekryteringsspåret. Vi besöker Löftadalens pastorat i norra Halland, som tar ett ordentligt tag om musikundervisningen med sina nästan 50 elever. Vidare berättar organisterna i Lidingö om församlingens orgelskola. Hur har det gått i Härnösand, som länge bedrivit ett aktivt arbete med att stödja orgelundervisning?

I Lunds stift tog stiftsstyrelsens arbetsutskott för några år sedan inititativ till kontraktskonsulenter för rekrytering med fokus på orgelundervisning. Det blommar i rekryteringsrabatten! Och hur ser skolorna, som utbildar kyrkomusiker, på framtiden?

Som en uppföljning av marsnumrets artikel om att få pojkar att trivas i körsången, bidrar ett antal körledare nu i aprilnumret med ”Mitt bästa gosskörtips” Om tipsen även är aktuella för oss som inte har gosskör? Ja, absolut!

Välkommen till KMT nr 4 som kommer fredagen den 7 april!

Kerstin Odeberg
red

02 mars 2017

Rekrytering

skor_gosskor

Mars och aprilnumren av KMT kommer att handla en hel del om rekrytering. I marsnumret skriver Joakim Olsson Kruse, organist i Västerås domkyrkoförsamling, med bland annat ett särskilt ansvar för gosskörverksamheten. ”Att rekrytera pojkar till körsång tar tid”, skriver Joakim. Vad behöver gosskörledaren tänka på? Vad är långsiktigt hållbart?

Inblick i tysk barnkörverksamhet ges i ”Körarbete med barn utan kyrklig eller religiös bakgrund.” Här kan vi känna igen oss i mycket.

Ledaren ställer sig frågan ”För få för uppdraget?” 

Detta och en hel del annat i KMT nr 3 som kommer fredagen den 3 mars.

Kerstin Odeberg
red

01 februari 2017

Svenska kyrkans handboksarbete

KMR:s förbundsstyrelse har vid sitt sammanträde 2017-02-01 aktualiserat förbundets tidigare förhållningssätt i relation till Svenska kyrkans pågående kyrkohandboksarbete. Förbundet som sådant har haft synpunkter på själva processen, men har valt att inte ta ställning till kyrkohandbokens musikaliska avvägningar eller enskilda moment.

Förbundsstyrelsen beslutar uttala att detta ställningstagande fortfarande gäller.

31 januari 2017

Gestaltning

verktyg

Vi lämnar julen bakom oss, går in i förfastan och om några veckor in i fastetiden. Återigen ska vi gestalta vägen upp till Jerusalem. ”Fastans psalmer inbjuder till gestaltning”, säger Mattias Wager, domkyrkoorganist i Stockholm. I KMT nr 2 dyker vi in i hur vi kan gestalta Fastlagssöndagens portalpsalm; ”Se, vi går upp till Jerusalem”.

Kyrkans år är på många sätt tacksamt att arbeta i. Vi får om och om igen möjlighet att levandegöra vandringen upp till Jerusalem, Stilla veckans dramatik och Påskens glädje. ”Vi levandegör, gör en anamnes, kopplar upp mot det gemensamma kosmos. När vi firar högmässa samlas vi på en plats för att fira att Kristus har uppstått från de döda” Så beskriver Carl Sjögren något av det som vi vecka efter vecka, år efter år levandegör. Vi gör inte en nostalgitripp och minns fornstora dagar. Vi levandegör här och nu.

Med kunskap i bagaget underlättas levandegörandet. Februari månads ledare ser på några trendiga ord såsom kreativitet, bildning och kunskap. Men kunskap kan väl aldrig bara vara trendigt? Vad gör det med ett samhälle, men en kyrka, om vi dras in i trendspriralen och om några år beskriver kunskap som enbart något trendigt?!

Välkommen till KMT nr 2 som kommer fredagen den 3 februari.

Kerstin Odeberg
red

04 januari 2017

Gott Nytt År med KMT!

stockholm_1570ta

2017 är året då reformationen skall högtidlighållas. KMT kommer på olika sätt, under hela året, att lyfta fram reformationen och Martin Luther. Först ut är Dick Harrisson som hjälper oss in i tiden. Hur såg samhället ut? När kan man säga att Sverige blev ett lutherskt land?

Karin Johansson var en av respondenterna på Henrik Tobins föredrag i höstas på NKS. Hennes respons publiceras i januarinumret. Vidare om att arbeta med tidig musik; Svenska Schützsällskapet presenterar sig, Dan Eiderfors och Linnea Tibell berättar om ensemblen Ad Fontes, hemmahörande på Gotland. Gunno Palmquist talar om linjen Schütz-Distler-Bäck och om att arbeta med några verk av dem.

Detta och en del annat i KMT nr 1 som kommer den 13 januari.

Kerstin Odeberg
red

19 december 2016

God Jul!

betlehem

Kyrkomusikernas Riksförbund med Kyrkomusikernas Tidning önskar alla medlemmar respektive läsare allt gott för instundande helger. På återseende i januari 2017!

Ingela Sjögren, förbundsordf
Kerstin Odeberg red
Jonas Tobin, webbred

annonser: