30 april 2018

Släpp loss orglarna!

ladegast_poznan

Just den här orgeln, byggd mellan 1872 och 1876 av den tyska orgelbyggaren Ladegast finns i Poznan i Polen. Foto: Wikimedia Commons.

KMT nr 5 2018 med utgivning 4 maj har ett orgeltema. Släpp orglarna loss det är vår, förkunnas på ledarplats.

Budskapet följs upp i flera texter där vi bland annat får möta en orgelälskare med examen från 1936 och kyrkomusiker i församlingar där man satsat på respektive analog, heldigital och mittemellanorgel.

Ett runt bordssamtal om orgeln, ett av kyrkans starkaste varu- märken, handlar om den identitetskris som både kyrkan och kyrkomusikerskrået är inne i. Kyrkomusikerna måste höja rösten för sin roll och sitt instrument. Att satsa på orgeln har visat sig även kunna underlätta rekryteringen.

God läsning önskar Bo Silfverberg, redaktör

01 april 2018

Hur ska det låta?

KMT_Nr_4_2018

KMT nr 4 2018 som utkommer 6 april handlar om kyrkomusik i mötespunkten mellan inneboende tradition och nya krav från omgivningen.

• Musikkritikern Martin Nyström vill se kyrkan som ett musikaliskt torg där musikern genom sin yrkesskicklighet kan förbinda genrer och sänka trösklarna för människor som falskeligen tror att de inte gillar klassisk musik.

• När man lever och arbetar i en kyrka som är stadd i förändring behöver kyrkomusikern ha en gehörsbaserad inställning, inte i första hand musikaliskt, utan till sin arbetssituation, säger Solveig Christensen, Norges musikhögskola

• Läs även om de nya STIM-avtalen, fakta och kommentarer.

• Samtal mellan fack och arbetsgivare pågår om viktiga avtalsfrågor för kyrkomusiker.

• I serien om kyrkomusikens historia presenteras senare rön om kyrkomusik i stöpsleven under den utdragna  reformationstiden.

God läsning önskar Bo Silfverberg, redaktör

 

28 februari 2018

Tidig musik i KMT

KMT_Nr_3_2018

I KMT nr 3 2018, som utkommer 2 mars…

• … delar ärkebiskop Antje Jackelén i INTERVJUN med sig av reflektioner kring musikens roll inom Svenska kyrkan. I övrigt handlar det mycket om tidig musik.

• I LEDAREN konstaterar Joakim Olsson Kruse, organist och körledare i Västerås, att det inte finns någon motsättning mellan att intressera yngre och att arbeta med traditionell musik: ”Ju äldre, språkligt krångligare eller klangligt ovanligare, desto bättre. Unga är måna om att vara original. De är givetvis hellre originella med något okänt än att bleka kopior av allmängods. Och inte minst ser de sin ledare stå rakryggad för detta”.

• REPORTAGET inleds med det första avsnittet av en nya serie som kan kallas En kort introduktion till den svenska kyrkomusikens historia.

God läsning önskar Bo Silfverberg, redaktör

12 februari 2018

Har vi rätt kontaktuppgifter?

Om du är medlem i KMR se då  till att meddela oss ev ändringar senast den 18 mars så blir det rätt i Matrikel 2018! Görs lättast via formuläret här på hemsidan.

29 januari 2018

En bok – många vägval

KMT_Nr_2_2018-1

I fokus för KMT nr 2 2018, utkommer 2 februari, står den nya kyrkohandboken som mot bakgrund av en intensiv debatt ska sjösättas i pingst.

  • I LEDAREN konstaterar domkyrkoorganist Mikael Fridén, Göteborg, att varje handbok, vare sig man vill eller inte, tycks vara ett barn av sin tid. Nu gäller det att anta utmaningen att balansera frihet med samhörighet.
  • I REPORTAGET skildras hur man i Luleå stift arbetar med att införa den nya handboken i församlingen: utan större entusiasm i Gällivare pastorat, med stor inlevelse i S:t Olovs församling i Skellefteå. Kommentarer från stiftets utbildare i handbokens handhavande.
  • I INTERVJUN förklarar Mattias Lundberg, kritiker med vissa förhoppningar, varför han ser den gamla kyrkomusiken som framtidens musik.
  • Forskning om den psykosociala arbetsmiljön i Svenska kyrkan pågår. Läs mer på AKTUELLT.

God läsning önskar Bo Silfverberg, redaktör

05 januari 2018

Vägen tillbaka

kmt1701

• I KMT nr 1 2018 som utkommer den 12 januari får vi i REPORTAGET följa en kyrkomusiker på väg tillbaka till orgelpallen efter sjukskrivning på grund av utmattningssyndrom.

• I LEDAREN pekar förbundsordförande Ingela Sjögren på vad alla kyrkomusiker kan bidra med för att påverka den svåra rekryteringsproblematiken.

• Samma förbundsordförande förklarar i INTERVJUN att sättet att bedriva den fortsatta processen efter handboksbeslutet måste få grönt ljus.

• Fakta om handbokskompromissen och om andra beslut i kyrkomötet redovisas på AKTELLT.

Gott nytt år och god läsning önskar Bo Silfverberg, redaktör

annonser:

Bannerannons

Bannerannons