Kyrkomusikernas Tidning
KMT nr 3 2023 utkommer 3 mars med annonsstopp 14 februari.

27 januari 2023

Stadig kurs mitt i förändringen!

Ledare – Nils-Gunnar Karlson

Det mesta är sig likt, men ändå inte…

Från och med årsskiftet befinner vi oss i ett nytt landskap. Den fackliga kartan har ritats om. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har gått samman till Sveriges Lärare och bildar därmed ett av de största fackförbunden i Sverige. Lärarnas röst i samhället behöver stärkas och det tror jag är viktigt för den framtida samhällsutvecklingen. KMR har sedan länge haft ett samarbete med Lärarförbundet när det gäller det fackliga arbetet och under senhösten har överläggningar förts kring hur framtiden skulle kunna se ut. I samband med Lärarförbundets sista kongress i slutet av november tecknades ett nytt samarbetsavtal mellan Kyrkomusikernas Riksförbund och Sveriges Lärare. Det är vi i KMR:s ledning mycket glada och stolta över. Yrkesverksamma kyrkomusiker kommer även fortsättningsvis att vara dubbelanslutna. Det nya är att kyrkoanställda medlemmar inom Sveriges Lärare nu kommer att finnas med inom privat organisering i en riksförening för Svenska kyrkan i stället för att organiseras i kommunala lokalavdelningar. 

Läs mer

KMT 1-2 ute nu

2023 är här.  Efter en längre tid av förhandlingar och ovisshet  är nu KMR en del av det nya fackförbundet Sveriges Lärare och med i grunden oförändrade villkor. Läs mer om detta i ledaren. KMR kan även fortsättningsvis driva sin specifika frågor och en del av dessa kan du läsa om i rapporten från ombudsmötet. Nu är tid att vidga våra och andras vyer till påfyllnad, som ger lust och glädje i arbetet. Läs Joakims reseberättelse, om körfester, barns orgelspel  och Levande musikarv m.m. Väl mött under 2023!

Läs mer
16 december 2022

Arbetsårsplanering

– flexibel planering av arbetstid och arbetsuppgifter för kyrkomusiker

Det partsgemensamma pilotprojektet om kyrkomusikers arbetstid har resulterat i en flexibel metod för hela Svenska kyrkan: arbetsårsplanering. Nu är alla arbetsplatser välkomna att använda metoden för att underlätta dialogen, tydliggöra kyrkomusikens roll och visualisera resurser.
Kyrkomusiker arbetar med allt från barnkörer till begravningar och det kan vara utmanande att planera verksamheten. Dessutom finns flera olika arbetstidsmodeller i kollektivavtalet, vilket ytterligare kan försvåra planeringen.

Läs mer
15 december 2022

Ledare nr 12

Ledare – Nils-Gunnar Karlson

Nu sitter vi här och är samlade till Ombudsmöte 2022. Tänk att vi finns på
riktigt! Vi som har varit vana vid att under så lång tid få mötas digitalt, kan få träffas så här! Det hade varit svårt att genomföra ett ombudsmöte på Webben. Många små rutor av oss på den stora datorskärmen hade varit svårt att hantera, men nu är vi alltså här och i naturlig storlek.

Läs mer
13 december 2022

KMT nr 12 ute nu

Mötas och skiljas är livets gång. Bilden är från Budapest, där årets ECPCM ägde rum i september.
Vart tredje år är det KMR:s ombudsmöte och i år, den 20-21 oktober, var det dags igen.
Styrelsen fick ansvarsfrihet och Nils-Gunnar omvaldes till ordförande. Första rapporten finns i nummer 12 men en del får anstå till förmån för information om kallställda kyrkor, eftersom det är en het fråga just nu!

Läs mer
06 december 2022

Samarbetsavtal mellan KMR och Sveriges Lärare

Ett nytt samarbetsavtal har nu träffats mellan Kyrkomusikernas Riksförbund och det nybildade Sveriges Lärare.

Avtalet som reglerar grunden för samarbetet och respektive förbunds åtagande gäller från 1 januari 2023.

Läs mer
23 november 2022

Ledare – KMT nr 11


Ledare – Antje Jackelén
Vad vore livet utan musik? Vad vore kyrkan
utan musik? Utan psalmsång, orgel, liturgi?
Utan den femte evangelisten? Utan körer?

Läs mer

KMT nr 11

Vi har återigen kunnat träffas i större sammanhang och den 16-18 september var det Kyrkomusiksymposium i Uppsala.

Vi bjuder på bilder och deltagare från hela landet delar med sig av sina upplevelser.

Kerstin Börjeson intervjuas om sin nya roll som lärare på Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Karin Runow har skrivit en ny musikal som bland annat kan passa vid bibelutdelningar.

Detta och mycket mer kan du läsa om
i KMT nr 11!

Läs mer

annonser:

Bannerannons