Kyrkomusikernas Riksförbund har yttrat sig över EFU-utredningen!

Publicerad: 2 februari 2008

Välkommen att ta del av KMR:s yttrande över utredningen En Förändrad Utbildning för Svenska Kyrkan (EFU), Svenska kyrkans utredningar 2007:2. Du hämtar yttrandet här. Vi tackar de stiftsföreningar och enskilda medlemmar som bidragit med synpunkter.

Vi återkommer med information på hemsidan och i Kyrkomusikernas Tidning om utbildningsfrågornas vidare utveckling.

Ingela Sjögren,
förbundsordförande