Välkommen till KMT april 2008!

Publicerad: 26 mars 2008

KMTVart tar kyrkan vägen? Den frågan ställer sig KMT i detta tidningsnummer som utkommer 4 april och då även sänds till samtliga pastorat i Svenska kyrkan. Eller inledningsfrågan något omformulerad i ledaren: Vilka “signaler ur bruset” sänder kyrkan ut?

Vi speglar i denna anda och tidning även gudstjänstfirande och musikaliskt arbete i Lunds Helgeand församling. I Solokrönikan berättas det om “världens roligaste jobb”, medan rektorn för Oskarshamns folkhögskola just har lämnat sitt …

Så får vi möta nya insikter och åsikter rörande framförande av Bachs musik – både vokal och instrumental sådan. Slutligen bjuder KMT som vanligt på kortnyheter, recensioner, facklig information – och förstås många hälsningar från alla våra annonsörer!

Välkommen till KMT april!