Välkommen till KMT i maj!

Publicerad: 23 april 2008

KMTKMT:s majnummer beräknas nå sina läsare den 2 maj.

Tidningens ledare behandlar ett – tyvärr – aktuellt ämne: sexuella trakasserier. Hur hanterar vi övergrepp när de ägt rum – och hur kan vi förebygga olika slag av övergrepp?

I två artiklar speglar vi utbildning och forskning med bäring på kyrkomusik. Kan men exempelvis forska i improvisation? Och finns det utländska modeller för kyrkomusikalisk utbildning som vi i Sverige kan lära oss något av?

”När jag vänder mig om är mannen borta” – det är den mysteriösa rubriken för månadens solokrönika. Mindre mysteriösa är planerna för Oskarshamns folkhögskolas framtid; vi får möta en av folkhögskolans tillförordnade rektorer.

Sist men definitivt inte minst kan KMT rapportera om det nya avtalet för Svenska kyrkan, ett avtal som bland annat berör kyrkomusikerna; förbundsordföranden Ingela Sjögren och Lärarförbundets ombudsman och ansvarige förhandlare, Ola Carnelid, kommer båda till tals.

Välkommen till KMT maj!

Henrik Tobin
redaktör