Kyrkoval och kyrkomusik med KMT april!

Publicerad: 24 mars 2009

I höst är det kyrkoval i Svenska kyrkan. Det uppmärksammar vi i KMT april (utkommer 3/4). Säger valets partier och grupperingar något om musiken i kyrkan? Vad säger man i så fall?

Prof. Sverker Jullander avslutar presentationen av jubilaren Mendelssohn. I Nybro har passionsdramat De nio stegen spelats in – det sänds i Sveriges Radio på långfredagen. Och utanför Lidköping har det varit Öppet Hus hos orgelbyggaren Karl Nelson.

Sedan kan man fråga sig vad en fransk middag kan ha med musiken i kyrkan att göra; Stefan Fred i Essinge församling vet mer. Vidare har Högalids projektkör i Stockholm varit i Egypten. Medan recensionsavdelningen tar oss med till såväl Brasilien som Göteborgs S:t Pauli.

Och så firar vi inom kort påsk – kyrkoårets största högtid. “Musik för ett nyskapat kosmos” möter oss redan som tidningens Introitus.

Välkommen till april och KMT!

Henrik Tobin
Redaktör