Im wunderschönen Monat Mai

Publicerad: 22 april 2009

– med de orden inleds Robert Schumanns berömda sångcykel Dichterliebe. Den skapades 1840 till text av Heinrich Heine.

Nu är det på nytt dags för maj månad, 169 år senare! Då berättar KMT om premiären för musikalen Maria från Nasaret i skånska Norra Nöbbelöv. Medan prof. Hans Fagius lyfter fram en svensk kyrkomusiker och hans tid.

Solokrönikan kommer denna gång från Göteborg. Hörseltemat från februari följs upp med en avslutande artikel, och slutligen reflekterar redaktören i tidningens Introitus över vad Kulturutredningen kan ha med kyrkan att göra – samtidigt som ledaren diskuterar en fråga som tonsättaren Bo Holten ställt sig: Varför ska kristendomen ha patent på allt det vackra i musiken?

Välkommen till den underbara månaden maj – fredagen den 8:e kommer tidningen!

Henrik Tobin
Redaktör