KMR har yttrat sig över Kulturutredningen!

Publicerad: 18 maj 2009

Den 19 maj gick svarstiden ut för yttrande över Kulturutredningen. Ta del av KMR:s yttrande här, ett remissvar som vill lyfta fram kyrkornas och samfundens centrala betydelse för Sveriges kulturliv.