Välkommen till KMT juli!

Publicerad: 23 juni 2009

Glödande entusiasm och djupt allvar möter oss i en intervju i julinumret av KMT. I en annan artikel tar oss Tomas Leijon med på en inre och yttre resa som går från Uppsala till det franska klostret i Solesmes – och så småningom vidare till Rom och Perrong 22.

Elisabet Carlsson berättar om ett nyligen avhållet och mycket lyckat musikerforum i Luleå stift. Redaktören har varit på orgelfest i Stockholm. Och vill man sedan fortsätta att resa med KMT är det bara att öppna mittuppslaget där en uppdaterad översikt över landets stiftsombud presenteras.

Mats Åbergs mycket uppskattade sommarkryss återkommer förstås, jämte kortnyheter i Staccato-avdelningen. Sist och slutligen förmedlar ledaren in- och utblickar under temat Musikens möjligheter.

KMT juli utkommer den 3:e!

Henrik Tobin
Redaktör