Augusti med KMT

Publicerad: 6 augusti 2009

Sommaren går fort över men KMT hör inte till det förgångna!

Läs i augustinumret (utgivning 14/8) om Tomas Leijons resa, som nu går vidare till och avslutas i Rom.

Så ger vi en omfattande överblick över rekryteringsinsatserna för att locka inte minst ungdomar till kyrkomusikeryrket – årligen kommer det att behövas omkring 70 nyutbildade kyrkomusiker under den närmaste framtiden!

I Staccato-avdelningen kan man läsa om den svenska kören från Kista som åkte till ett ett amerikanskt fängelse för att sjunga. Och i solokrönikan berättar Nicklas Strandberg om vad han vill med sin musik.

Som vanligt blir det också en ledare, denna gång på temat Väntan – på vad?

Henrik Tobin
Redaktör