Kyrkoval och kyrkomusik!

Publicerad: 23 augusti 2009

Den 20 september är det valdag för Svenska kyrkan. Men vad säger valets olika grupperingar om musikens betydelse?

KMT publicerade i april en “musikalisk” genomgång över samtliga grupperingars valprogram/motsvarande på riksnivå. Ladda ner den här, läs och begrunda!

Henrik Tobin
Redaktör