Motionera mera!

Publicerad: 1 oktober 2009

repskap_sept09

Glada representanter för KMR:s medlemmar samlade till överläggningar; från vänster Margaretha Skoglund (FS – förbundsstyrelsen), Anders Johansson (Lärarförbundets kansli), Lennart Ericsson (FS), Henrik Tobin (Lärarförbundets kansli), Helena Ambertson (Skara), Ulf Bernhardsson (FS), Jörgen Engström (Västerås), Joel Gerdås (studerandeföreningen), Mikael Hellgren (Luleå), Ingela Sjögren (FS), Sven Edsfors (Härnösand), Jan-Olof Rydström (Lund), Per Gunnar Petersson (FS), Per Rönnblom (Stockholm), Olle Heverius (Växjö), Karl Göran Ehntorp (FS), Nils-Gunnar Karlson (FS), Pernilla Radborn (Karlstad), Ylva Björn (Linköping), Margareta Stevensson (Uppsala), Per Lennart Isaksson (Strängnäs) samt Peder Larsson (Göteborg). Foto: Jonas Tobin

Kyrkomusikernas Riksförbunds representantskap har varit samlat i Stockholm! Representantskapet, som består av ledamöter utsedda av stiftsföreningarna, är ett rådgivande organ för förbundsstyrelsen.

Från de olika stiften gavs lägesrapporter. Mot bakgrund av att allt flera musikaliska yrkesgrupper anställs i Svenska kyrkan diskuterades sedan framtida kriterier för medlemsskap i Lärarförbundet/KMR.

Förbundsordförande Ingela Sjögren lyfte fram nästa års Ombudsmöte: det är ett viktigt redskap för medlemmarna. Genom att via stiftsföreningarna motionera mera!

EFU-utredningen och dess konsekvenser är mer aktuella än någonsin. Vart tar utbildning för musikalisk tjänst i Svenska kyrkan egentligen vägen? Den frågan väckte stort engagemang.

Förbundets informationsfrågor diskuterades också. Särskilt med bäring på webben. Förbundsstyrelsen tillkännagav i samband med representantskapet en tävling för stiftsföreningarna om bästa hemsida!
Tävlingen äger rum under en bedömningsperiod från 1 april till och med 1 september 2010. Prisutdelning och tillkännagivande ser i samband med Ombudsmötet hösten 2010.

Trots en hel del moln på den kyrkomusikaliska himlen fanns också rum för skratt, god gemenskap – och stor hängivenhet för kyrkans musik och kyrkans musiker.

Henrik Tobin