Studentprotest mot utbildningsplaner

Publicerad: 24 oktober 2009

Med anledning av Svenska kyrkans beslut att skapa ett tillfälligt fjärde utbildningsår för de organiststudenter som till våren har fullgjort sin treåriga kandidatutbildning har samtliga studenter på kandidatutbildningarna i kyrkomusik vid landets högskolor vänt sig till Kyrkokansliet. Man skriver:

Körledare

”Som ni förstår bubblar det av frustration hos många av oss studenter. Vi hoppas därför att ni besvarar detta brev på ett rakt och ärligt sätt. Att skylla på missförstånd och dålig kommunikation är helt enkelt inte tillräckligt.”

Studenterna begär i sitt brev att Svenska kyrkan skall

1. Införa övergångsbestämmelser där de nya reglerna endast gäller elever som ska påbörja kandidatutbildning i kyrkomusik. De elever som redan påbörjat utbildningen exkluderas från de nya behörighetskraven så länge som de avslutar utbildningen inom rimlig tid, exempelvis vårterminen 2012.

2. Ge full lön under påbyggnadsåret vilken motsvarar en genomsnittlig ingångslön som organist i Svenska Kyrkan, samt ge möjlighet att läsa den pastoralteologiska terminen på distans.

Som argument för sina krav säger studenterna bland annat:

”Att det nu – endast ett år innan den första årskullens examensdatum – framkommer att det krävs ytterligare ett år för behörighet är fullkomligt oacceptabelt och fjärran från hur en seriös högskoleutbildning ska bedrivas. Om en utbildning ger fullständig behörighet eller inte är ytterst relevant och något som alla studenter ska ha rätt att veta innan de påbörjar sin utbildning och investerar både tid och pengar i sitt framtida studieval. […] Det kan under inga omständigheter vara godtagbart att när det för vissa endast återstår en tredjedel av en utbildning komma med nya behörighetskrav som börjar gälla med omedelbar verkan.”

”Något som är lika anmärkningsvärt är planen på hur detta beslut ska genomföras. […] Hur har Svenska Kyrkan resonerat med tanke på de studenter i Stockholm eller Göteborg som idag lever med någon, köpt bostad och kanske även har barn? Ska familjen behöva splittras för ett halvår eller är det tänkt att övriga i familjen ska bryta upp från arbete/studier/dagisplats och flytta med? Eller är tanken att studenter ska veckopendla med dubbelboende samtidigt som den övriga ekonomin och familjerelationer ska kunna hållas samman? […] Känslan av att ses som brickor, vilka Svenska Kyrkan kan flytta runt efter sina egna intressen och idéer, är minst sagt stor.”

”Med utgångspunkt i och med respekt för att beslutet om kompletteringsåret gjorts för studenternas bästa vad gäller yrkeskompetens, vill vi understryka följande: detta brev har inte för avsikt att diskutera huruvida själva idén med en pastoralteologisk utbildning för organister är positiv eller inte. Det är avsaknaden av framförhållning och bristen på respekt mot oss studenter som redan påbörjat utbildningen som vi vänder oss emot. Ett beslut som detta hade aldrig kunnat genomföras på större institutioner som exempelvis ingenjörs-, ekonom- eller juristutbildningarna. Det hade blivit ett ramaskri. När ansvariga vill ändra en utbildnings innehåll eller längd finns det därför alltid en övergångsperiod innan de nya reglerna tas i bruk för att undvika situationer som denna. Detta är så självklart att det egentligen inte ska behöva påtalas”, skriver studenterna.

Henrik Tobin