Körledare och andra

Publicerad: 27 oktober 2009

kmt0911Möt kvinnan som har doktorerat i körledares multimodala kommunikation. Det handlar med andra ord om att vara musikalisk reseledare.

Möt mannen som brinner för gospel, vill förbättra dess integration i gudstjänsten samt finna vägar för gospelmusiken i framtiden.

Till detta kan läggas något mer: En optimistisk 100-åring i Lund, en jubilerande kyrkomusiker som förknippas med såväl kontrapunkt som mungiga, en solokrönika om musikalisk ekologi och en ledare om den nya musikaliska ensidigheten.

Allt detta och mer därtill läser du i den KMT som ser dagens ljus 6 november.

Henrik Tobin
Redaktör