Möt december med KMT!

Publicerad: 4 december 2009

kmt december

Det finns ingen motsättning mellan kvalitet och relevans. Det menar Joakim Olsson Kruse, kyrkomusiker och gosskörledare i Kristianstad. Läs mer i decembernumret!

Kyrkomusikerutbildningarna diskuteras och stöps om som aldrig förr. Men hur började det egentligen? Lennart Stripple skriver om en kyrkomusikertjänsts födelse – och den roll som Ersta Sköndal spelade redan från början.

“Det viktigaste i världen”. Citatet kommer från Lukas Arvidsson, organist i Kristus Konungens katolska kyrka i Göteborg. Vad syftar han på? Och vad har Göteborgs gosskör med saken att göra?

En välfylld nyhetsavdelning bjuder vi också på, liksom det populära julkrysset signerat Mats Åberg. Samt insändare och recensioner.

Därtill kommer förstås en ledare: “Kyrkomusik”. Känner vi igen sådan musik när vi möter den? Eller handlar det bara om en lek med ord, ett språkspel?

KMT december utkommer fredag den 3!

Henrik Tobin

Redaktör