Worship and Praise

Publicerad: 1 februari 2010

Kyrkomusikernas Tidnings andra utgåva för 2010 utkommer 5 februari. Den har som särskilt tema Lovsångsrörelsen – älskad av många, kritiserad av andra.

Vad kännetecknar den musikaliskt och textligt? Var har den sitt ursprung och hur ser dess utbredning ut? Och hur tänker de som identifierar sig med Lovsångsrörelsens rötter och nutida uttryckssätt?

I anslutning till temat reflekterar även ledare över Lovsångsrörelsen – kan den ha något samband med arbetsmiljö?

Nyhetsavdelning, recensioner och medlemsinformation kompletterar.

Välkommen till februari månad och ett nytt nummer av KMT!

Henrik Tobin
Redaktör