Hur skall kören organiseras?

Publicerad: 26 augusti 2010

Dags för septembernumret av KMT – 3/9 är det dags!

Hur skall kören organiseras? Ett evigt ungt ämne som behandlas i en artikel med 83 år på nacken. Föråldrad? Läs och bedöm!

En av våra kyrkliga tidningar menar att biskoparna har “släppt” söndagen. Vad menas? Vilka blir i så fall konsekvenserna? Ledaren reflekterar över ämnet.

Snart samlas Svenska kyrkans kyrkomöte. En rad av årets motioner handlar om kyrkomusiken och kyrkomusikerna. Läs i KMT!

Välkommen till detta och lite till!

Henrik Tobin
Redaktör