Ett fantastiskt hantverk!

Publicerad: 28 oktober 2010

KMT november bjuder bland annat på förbundsordförandens, Ingela Sjögren, inledningsanförande vid höstens ombudsmöte. Läs om vad hon skriver om förbundets kyrkomusiker och om de kommande utmaningarna i såväl yrkes- som innehållsfrågor.

Vi får vidare träffa orgelbyggaren Tore Johansson i Tostared, en man som enligt egen utsago har en förkärlek för det lite udda.

En svensk tonsättare som just nu skriver körmusik för tre kyrkoårsserier menar att man måste ta vara på den lilla tid man har.

Detta och lite till möter i novembernumret av KMT – utkommer 5/11.

Henrik Tobin
Red.