Det skulle behöva spelas mycket Bach ….

Publicerad: 16 januari 2011

En nyhet för i år är att vi emellanåt kommer publicera utvalda artiklar ur Kyrkomusikernas Tidning här på kmr.se, efter det att de gått i tidningen. Följande artikel publicerades ursprungligen i KMT januari 2011.

Ständigt aktuelle Johann Sebastian är på G igen. I Stockholm, där kyrkomusikerkollegorna Gabriella Sjöström (S:t Görans församling) och Michael Dierks (Tyska kyrkan) samarbetar. Ett Bachprojekt skall låta samtliga orgelverk av Thomaskantorn klinga under 2011.

”Bachistan” kallas projektet. Det går av stapeln 22-23 januari. Inspiration till att ta sig an Bachs musik på det här omfattande sättet hämtar de bägge bland annat från Stefan Edman som skriver:

”Det skulle behöva spelas mycket Bach i Sverige idag. Som en ljudlig protest mot det rasande livstempot, prestationshetsen och alla egotrippar. Bach som läkande balsam för själen.”

Fördelade på 21 konserter framförs Bachverken. Eftersom bägge kyrkorna har två orglar blir det varje gång växelvisa framföranden av bägge organisterna från två olika instrument. Och så har man tänkt sig utommusikalisk medverkan. För att nå lyssnare som sällan lyssnar till orgelmusik eller ens kommer till kyrkan har man som talare engagerat allt från Käbi Laretei till KG Hammar, från Ola Lindholm till Jan Eliasson.

Inledningen i januari, ja, då spelas Clavierübung III med introduktioner av Lutherkännaren Göran Agrell och medverkan av körgrupper, med nämnde Stefan Edman som talare.

Fyra ”hörnstenskonserter” blir det också. Vid en av dessa kommer Ambra Succi från gruppen Bounce att öva in en koreografi till musiken, med unga streetdansare som medverkande.

Det kommer också att finnas en hemsida (www.bachistan.se) med klipp, kommentarer, introduktioner och information. Bland annat kommer Anders Bondeman, Hans Fagius och Hans-Ola Ericsson att medverka här. En ungersk spelfilm om Bach kommer också att visas inom ramen för projektet.

Gabriella och Michael sprudlar av förväntan inför projektet. Förutom den ömsesidiga inspirationen ger upplägget en lugnare arbetsbörda genom att man är två om att spela. Men sedan planerar duon en repris – med ”spegelvänt” musicerande – så att bägge får spela allt!

Henrik Tobin