Använder du egen bil i tjänsten?

Publicerad: 21 januari 2011

De flesta kyrkomusiker liksom andra anställda i kyrkan använder den egna bilen i tjänsteärenden. Sådan användning regleras i avtal. Som anställd är du dock inte tvingad att använda egen bil i tjänsten om detta inte ingår i ditt anställningsavtal. Men om du gör det bör du i förväg vara medveten om vad som gäller, exempelvis när det gäller ersättningsnivåerna eller vad avser exempelvis självrisken vid eventuella olyckshändelser med den egna bilen i samband med tjänsteutövning.

De fackliga organisationerna, utom Kommunal som redan tidigare tecknat ett avtal, har tecknat ett nytt Bilersättningsavtal, BIA med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Det bilersättningsavtal som nu tecknats gäller retroaktivt från och med 2010-04-01 till och med 2011 års utgång. Det finns viktiga aspekter i avtalet som vi redogör för i detta dokument.

Anders Johansson och Henrik Tobin