Gudstjänstsång och visioner!

Publicerad: 27 januari 2011

Vad blev det av musiken som skulle vara ett svar på önskemålet om “glad, enkel och folklig” musik för mässan? Svaret kommer i KMT februari (4/2).

Visioner som förverkligas – det är rubriken för en artikel signerad Per Gunnar Petersson.

Vetenskapsteoretikern Sven Andersson reflekterar över konst och vetenskap, ett ämne som väl aldrig varit så hett som idag. Vad har Aristoteles och Parmenides att komma med?

Så har vårens avtalsförhandlingar dragit igång. Och ett nytt avtal för dem som kör bil i tjänsten har tagits fram. KMT kan berätta mer.

Slutligen, ledaren: Den handlar om MIT, anden och handen! Gåtfullt? Läs KMT februari!

Henrik Tobin
Red.