En explosion av musik i kyrkan

Publicerad: 11 februari 2011

En nyhet för i år är att vi emellanåt kommer publicera utvalda artiklar ur Kyrkomusikernas Tidning här på kmr.se, efter det att de gått i tidningen. Följande artikel publicerades ursprungligen i KMT januari 2011.

Nu är det mer än tio år sedan Jubilate arrangerades – den stora kyrkomusikaliska manifestationen i Stockholm. I början av februari är det dags igen! Med anledning därav ställde vi några frågor till Sonny Jansson, huvudsakligen verksam som dirigent i S:t Matteus församling samt drivande kraft i Jubilatesatsningen.

Hur ser Jubilate-historien ut?

– Första Jubilate var ett helt år, 1999, kyrkomusikens år. Det var Olle Johansson som var primus motor i detta. Då hade man olika spår/serier under året, t.ex. Bach-kantater, a capella, oratorier, nyskrivet. Det blev ett bra år men mycket svårt att upprepa.

– 2006 tar man upp ett samtal kring om man kan göra ett mindre Jubilate, något som resulterar i tio dagar under hösten 2007, 5-14 oktober.

– En musikal uruppförs, vi gör den först sing-along-konserten (Messias), Messias för unga röster framförs, det hålls föredrag om Händels oratorium Belshazzar, verket framförs även. Det pågår konserter runt om i hela stiftet under hela veckan.

– Det här blir lyckat, men vid utvärderingen så konstateras att det är en svår tid på året och man beslutar att lägga Jubilate under fyra dagar vid kyndelsmässodagen istället, vilket oftast innebär den första helgen i februari.

Stockholm har ju ett enormt omfattande kyrkomusikliv, även “till vardags”. Varför ett särskilt Jubilate?

– Tanken är att man tillsammans ska kunna göra saker som man inte kan göra själv. Viktigt är också att en långhelg med extra mycket kyrkomusik lättare låter höra tala om sig om alla går samman och gör en kraftfull marknadsföring. Sen anser jag att samarbetet är viktigt i sig. Stockholms stift står med största sannolikhet inför stora förändringar och musikerna kommer med all säkerhet att tvingas samarbeta mer i framtiden. Då är det viktigt att vi vet hur man gör och att vi har lärt känna varandra.

Invigningskonserten skall bland annat innehålla ett uruppförande. Kan du berätta mer! Är det något också för den “vanliga” kören?

– Ja i allra högsta grad! Te Deum är ett beställningsverk från Stockholms stifts kyrkosångsförbund till tonsättaren Kristina Forsman med nyskriven text av Niklas Rådström. Det är skrivet för 4 stämmig blandad kör, brasskvintett, orgel och barytonsolist. Beställningen är formulerad så att verket ska kunna sjungas av en kyrkokör på medelnivå och att instrumentariet inte ska kräva alltför stora resurser.

– Te Deum är en pendang till Rekviem som beställdes av Jan Sandström och Christine Falkenland för tre år sedan. Jag hade förmånen att få uruppföra Rekviem i allhelgonahelgen 2008 och nu i år har verket uppförts på inte mindre än tio platser runt om i stiftet och även i Norrköping. Vi hoppas naturligtvis att något liknande ska hända med Te Deum.

– Förra året hade vi på invigningen en körledarkör under ledning av Gustaf Sjökvist. Det föll väldigt väl ut så det ska vi ha i år också. Vi hoppas att det ska medföra att körledarna blir intresserade av vårt nya beställningverk och att de sedan vill göra det på hemmaplan. Te Deum kommer att ledas av Gary Graden.

En dag skall det vara “maratonkonserter”. Vilken är tanken med dem?

– Dels att så många som möjligt ska kunna vara med. 2009 hade vi tema Mendelssohn och 2010 lite mer blandad repertoar. I år blir det en maratonkonsert i tre delar varav en del ägnas åt årets jubilar, Franz Liszt. Vi kommer att framför lite ovanligare körverk ur hans sakrala repertoar och några av de stora orgelverken. Mycket spännande saker.

Vad händer mer under Jubilatedagarna?

– På torsdagen är det alltså invigningsgudstjänst i Storkyrkan med Ceciliapris och Te Deum. I kyrkan avslutas det med allsång i Bossis Cantate Domino sen är det middag med kollegorna på någon trevlig restaurang. Fredagen är det sing-a-long. De två första åren gjorde vi Händels Messias men förra året vågade vi oss på att sjunga Vivaldis Gloria och Otto Olssons Te Deum medn S:t Matteus Symfoniorkester. Det kom över trehundra sångare till en kort repetition och sen sjöngs det så att taket höll på att lyfta i S:t Matteus kyrka. I år blir det Faurés Requiem och några Latinska hymner av Otto Olsson.

– På lördagen är det Maratonkonsert i S:t Jacobs kyrka och på söndagen är det meningen att Jubilate flyttar ut i församlingarna och att alla gör något eget efter egna resurser.

Jubilate måste ju kosta en slant – hur finansierar ni arrangemanget?

– Stiftsföreningen i samarbete med Kyrkosångsförbundet och Sensus. Medarrangörer är också de församlingar som står som värdar för de olika arrangemangen.Solister försöker vi i möjligaste mån engagera ur kyrkomusikerkåren. Sen är det så vi som arbetar och förbereder allt detta fortfarande har möjlighet att göra det inom ramen för våra tjänster.

Vad tycker du är viktigast med Jubilate ?

För mig är det utan tvekan glädjen att få samarbeta med och träffa kollegor. Det blir så tydligt att ett plus ett är mer än två i sådana här sammanhang.

Utfrågare: Henrik Tobin

Fotnot:
Lär mer om Jubilate på www.jubilate.se