Kyrkomusikernas situation

Publicerad: 13 februari 2011

Svenska Musikförläggareföreningen (SMFF) och Kyrkomusikernas Riksförbund (KMR) samverkar just nu kring en enkät som går ut till kyrkomusiker i Sverige.

Det finns ett gemensamt intresse hos SMFF och KMR att främja såpass goda förutsättningar för kyrkomusikernas verksamhet att exempelvis olaglig kopiering inte blir ett alternativ för att hålla verksamheten igång om resurserna är otillräckliga.

Men enkäten tar också sikte på att uppdatera bilden av kyrkomusikerns plats i församlingsarbetet, särskilt när det gäller ekonomi och organisation.

Enkäten skall ses i ett större perspektiv där frågan om kopiering, ekonomi och organisation bara är en del. Förbundsstyrelsen har nyligen startat ett viktigt projekt för att främja kyrkomusikerns långsiktiga uthållighet, såväl på det personliga som det professionella planet.

Vi vill uppmana kyrkomusikerna att avsätta några minuter för enkäten! Den är viktig och ger oss verktyg och argument för att fortsätta arbetet med att arbeta för goda resurser och yrkesförhållanden för Sveriges kyrkomusiker.

Enkäten kan enklast besvaras via SMFFs hemsida.

Skulle någon vilja ha en pappersversion istället kan man kontakta SMFF på 08-783 88 37 eller på: info@smff.se